שטח A

נמצאה גת (L1; איורים 3, 4), חצובה במשטח סלע ולה משטח דריכה (L4), בור שיקוע סגלגל (L5, כ-0.25 מ' עומק) ובור איגום מלבני (L6, כ-0.75 מ' עומק), שבתחתיתו שקע רדוד נוסף (כ-5 ס"מ עומק). בין המשטח לבור השיקוע קושרת תעלה צרה במזרח משטח הדריכה ובין בור האיגום לבור השיקוע קושר נקב חצוב בקיר המערבי של בור האיגום (כ-7 ס"מ מגובה השפה העליונה).
בניקוי פני שטח הגת נמצאו חרסים המתוארכים לסוף התקופה הביזנטית (המאה הו' לסה"נ) ואבני פסיפס תעשייתי קטנות.
במשטח סלע מצפון לגת נמצאו ספלול (L2, כ-0.25 מ' עומק) ובור טבעי (L3) שבתוכו חרסים ואבני פסיפס תעשייתי, המתארכים את הפעילות באזור לסוף התקופה הביזנטית (המאה הו' לסה"נ).
 
שטח B
נחשפו מתקנים אחדים:
בודדה (L20; איורים 5, 6) חצובה במשטח סלע משופע ממזרח למערב, שלה משטח דריכה (L30) המתנקז לספלול (L31, כ-0.3 מ' עומק). בקצה משטח הסלע ספלול נוסף (L32, כ-0.2 מ' עומק).
ספלול חצוב במשטח סלע (L21, כ-0.6 מ' עומק). ספלול חצוב במשטח סלע (L22, כ-0.45 מ' עומק; איורים 7, 8); תעלה טבעית במרכז המשטח המשופע, שכיוונה צפון–דרום, ניקזה כנראה מי נגר עילי לתוך הספלול. 
בודדה (L23; איורים 9, 10) חצובה במשטח סלע, ולה משטח דריכה (L33) המתנקז לספלול (L34, כ-0.4 מ' עומק).
אגנים סגלגלים, חצובים בסלע (L27 ,L26, כ-0.1 מ' עומק כל אחד; איור 11).
מתקן חצוב (L28) שבמזרחו חציבות נוספות: דמוית מלבן בצפון-מזרח (L35, כ-0.4 מ' גובה) וסגלגלה בדרום-מזרח (L36, כ-0.5 מ' גובה; איור 12) וביניהן תעלה.
בודדה (L29; איור 11, 12) חצובה במשטח סלע, ולה משטח דריכה (L37) המתנקז לספלול (L38, כ-0.4 מ' עומק).
 
נמצאו מתקנים חקלאיים חצובים, בהם גת, שלוש בודדות שלהן משטח דריכה/שחיקה וספלול, ושלושה ספלולים לאיסוף נוזלים, וכן מתקן חצוב. אלה מעידים על יישוב חקלאי ענף שהיה באזור. החרסים מאפשרים תיארוך של חלק מהמתקנים, בהם הגת, לסוף התקופה הביזנטית.