מתקנים חצובים. נחשף אגן (L1; כ-1.5 מ' קוטר, כ-0.3 מ' עומק; איורים 3, 4), ומצפון לו נחשף אגן נוסף (L3; כ-1.15 מ' קוטר, 0.3 מ' עומק; איור 5) ולצדו ספלול קטן (0.15 מ' קוטר, 0.1 מ' עומק). ממערב, נחשף ריכוז של ספלולים (L19; כ-0.15–0.50 מ' קוטר, 0.2–0.5 מ' עומק; איור 6) במגוון גדלים, החצובים בשלושה גושי סלע הצמודים זה לזה. בגוש סלע אחד נראים שבעה ספלולים, בשני — 14 ספלולים, מהם אחד המוקף בשישה ספלולים קטנים יותר, ובשלישי — ספלול אחד, שממנו נמשכים שלושה חריצים חצובים (איור 7).

 
דרכים. נחשף קטע מדרך קדומה (L7; כ-3 מ' רוחב; איורים 2, 8, 9), שכיוונה מזרח–מערב, כנראה לתל ירמות. שולי הדרך סומנו בשורה של אבני גוויל, אחת מכל צד (W11 ,W9). מצפון נחשף קטע מדרך נוספת (L16; כ-3 מ' רוחב), שכיוונה צפון–דרום, גם הוא תחום בשורות של אבנים (W18 ,W17; איור 10). נראה ששולי הדרכים היו מסומנים בשורות של אבני גוויל לכל אורכם.  
 
שימושם של האגנים והספלולים אינו ידוע, אך אפשר להציע כי שימשו להפקת תירוש או שמן זית, או לכתישה. הדרכים, שנחשפו מהן רק קטעים קטנים, דומות, ונראה כי הצטלבו. למרות שאי אפשר לתארכן, נראה כי הייתה להן זיקה לתל ירמות.