קבר L1 (איור 3) נהרס ברובו ולא נחפר בשלמותו. במילוי אדמה בקבר התגלו כמה עצמות אדם שבורות. קבר L2 (איור 4) נהרס בחלקו ולא נחפר בשלמותו. במילוי אדמה בקבר התגלו שן אדם וכמה חרסים מהתקופות ההלניסטית–רומית, בהם שברי קנקנים (איור 1:5, 2). קבר L3 (איור 6) השתמר בשלמותו ולא נחפר עקב דרישה של גורמים חרדים. לפי החרסים שהתגלו בקבר L2 וקרבתם של הקברים למערות קבורה ולמחצבות מימי הבית השני, נראה שיש לתארך את הקברים לתקופה זו.