שכבה 1. קרוב לפני השטח, ובעיקר בשלושת הריבועים הדרומיים, התגלתה פזורת לא סדורה של אבני גיר קטנות, וביניהן חרסים מהתקופה הניאוליתית הקרמית (יריחו IX) ופריטי צור. לא התגלו שרידי קיר, ומקורן של אבני הגיר הפזורות אינו ברור. אפשר שאבנים אלה הן חלק ממפלס חיים (ר' למשל, בריבוע D5; איור 3) או שהן פסולת אבן. בריבוע D7 התגלה מפלס אבנים ששימש כנראה יסוד לרצפת אדמה מהודקת, על סמך מכתש אבן גיר שהתגלה באתרו בין האבנים (איור 4). בעוד שבשלושת הריבועים הדרומיים בשורה התגלתה בשכבה הסמוכה לפני השטח פזורת לא סדורה של אבני גיר קטנות, הרי שביתר הריבועים בשורה, ובעיקר באמצעיים, התגלו כמה מתקנים שנבנו מאבנים קטנות ולבני בוץ, אולי מוקדי אש. מלבני הבוץ שהשתמרו בשלמותן חלק הן רבועות או מלבניות וחלק עגולות, ולהן בסיס שטוח וחלק עליון קמור, כפי שהתגלה במתקן בריבוע D9 (איור 5).

בחפירה בשכבה 1 התגלה ממצא קרמי מהתקופה הניאוליתית הקרמית (יריחו IX) הקשור למתקנים ולפזורות אבני הגיר הקטנות, ועל כן נראה כי שטח C הוא חלק מהיישוב בן תקופה זו ששרידיו נחשפו בחפירת 2013 בשטח A באתר (ון דן ברינק, ירושביץ וקירזנר 2015; van den Brink et al. 2016).
 
שכבה 2. לאחר הסרת מפלסי האבן של שכבה 1 נחשפו שרידים חלקיים של שלוש קבורות אדם. הקבורה השלמה ביותר התגלתה בריבוע D7, ובה מצבה הכוללת כמה לוחות אבן גיר מסותתים, ניצבים (איור 6). בקבורה זו לא התגלו מנחות קבורה, אך הישר מתחת ללוחות האבן של הקבר התגלו שני חרסים גדולים מהתקופה הניאוליתית הקרמית. העובדה שקבורה זו נחתמה בשרידי שכבה 1 מהתקופה הניאוליתית הקרמית, מלמדת כנראה כי גם קבורה זו שייכת לתרבות יריחו IX. אפשר, אם כי לא ודאי, ששרידי הקבורה בשטח C קשורים לשרידי המבנים, כנראה בני אותו זמן, שנחשפו בעונת 2013 בשטח A.
 
בחלק המערבי של ריבוע D10 נחשפו חלק משרידיו של מבנה אבן עגול ובו רצפת אבן (4–5 מ' קוטר משוער; איור 7). במבנה לא התגלה ממצא קרמי, ועל כן לא ברור אם יש לתארך אותו, בדומה לשכבות 1 ו-2, לתקופה הניאוליתית הקרמית (יריחו IX). בשטח C התגלתה כמות גדולה יחסית של פריטי צור מתחילת התקופה הניאוליתית הקדם-קרמית ב', ואפשר גם שאלה מתארכים את המבנה. פריטי הצור כוללים כמה כלים אינדיקטיביים, ובהם כלים דו פניים (איור 8) שנעשו בשיטת טרנשה, חודי חילואן (איור 9) ונתז אובסידיאן מלוטש גדול (א' ירושביץ, מידע בעל פה).
 
בחפירה בשטח C התגלו ממצאים ביתיים (שכבה 1) ושרידי קבורה (שכבה 2) מהתקופה הניאוליתית הקרמית, הקשורים כנראה לשרידי היישוב מתקופה זו שהתגלו בעונת חפירות 2013 בשטח A. יש לציין כי פרט לארבעה חרסים לא שרופים ועליהם חריתות, שהם בני זמנם של כלי חרס מטיפוס שער הגולן, כל שברי כלי החרס שהתגלו בשטחים A ו-B הם חלקים או צבועים, ואופייניים לכלי החרס מהתקופה הניאוליתית בשכבה IX ביריחו. גילוין של לבני בוץ מעוגלות בשטח C הוא חידוש. מבנה האבן העגול מריבוע D10 לא יתוארך סופית עד סיום ניתוח מכלול הצור. העדר של ממצא קרמי במבנה זה וחשיפת ממצאי צור מהתקופה הניאוליתית הקדם-קרמית ב' בקרבת המבנה מלמדים אולי שזמנו של המבנה התקופה הניאוליתית הקדם-קרמית ב' ולא התקופה הניאוליתית הקרמית.
המעיין הסמוך לחפירה, שהיה כנראה הסיבה להתיישבות במקום, וכתוצאה ממנו מי התהום הגבוהים בשטח, שחדרו לכמה מן הריבועים במהלך החפירה, מנעו המשך של החפירה והעמקתה ואולי אף גילוין של שכבות מהתקופה הניאוליתית הקדם-קרמית ב', שהיו כנראה המקור לממצא הצור הרב מתקופה זו שהתגלה בחפירה. נתז האובסידיאן המלוטש הגדול מלמד כנראה על קשרים עקיפים, ארוכי טווח, לאורך קו סחר, עם תושבי אנטוליה.