נחשפו שרידי מבנה מלבני קטן (L10; כ-2.35 × 5.50 מ'; 0.61 מ' גובה; איורים 2, 3), שנבנה מנדבך אחד של אבני שדה בינוניות וגדולות (0.10 × 0.15 × 0.35 מ' בממוצע), שלוקטו ממחשופי סלע סמוכים. האבנים מכוסות בפטינה אפרפרה, האופיינית ל מבנים מתקופת הברונזה הקדומה בהר הנגב. נראה כי שרידיו של הקצה המערבי של המבנה פזורים על פני השטח. השטח שממערב למבנה, עד למרחק של 3 מ' ולעומק סלע האם, נחפר והחומר שהתגלה סונן. במבנה וממערב לו לא התגלו ממצאים מתארכים. ממצא הצור שהתגלה נבדק, אך הוא אינו מסייע בתיארוך המבנה או בהבנת שימושו. על סמך הבנייה של המבנה ותיארוכם של המבנים הסמוכים לתקופת הברונזה הקדומה אפשר לתארך גם את המבנה שהתגלה בחפירה לתקופה זו.