שטח A (איור 3). נחפר בור מים חצוב בסלע, שלו שני פתחים (L100 — קוטר 0.4 מ', עומק 1.2 מ'; L101 — קוטר 0.5 מ', עומק 1.3 מ' לפחות; איור 4). מעל שפות הבורות הונחו אבנים מסותתות בשימוש משני. הבור היה מלא מים, ולכן הוא לא נחפר עד לקרקעיתו. מדרום לפתחי הבורות התגלו שני אגני מים חצובים בגושי סלע (L103 ,L102; איור 5). האגנים מונחים על משטח מפולס של פסולת מחציבת בור המים. בסביבת הבור ניכרים קירות שדה רבים, ושניים מהם נחפרו (W2 ,W1); לא התגלו ממצאים מתארכים.

 
שטח B (איור 6). נחשף מקווה טהרה שנחצב בסלע וטויח כולו (איור 7). המקווה כולל גרם בן שש מדרגות (L204), שמוליך לדרום אל בור טבילה (L208; מידות 2.5 × 3.0 מ', 1.8 מ' עומק מרבי). בצד המזרחי של המדרגה העליונה נחשפה פותה לציר דלת. ניסיון לתארך את הטיח במקווה (איור 8) בבדיקת פחמן 14 לא צלח. בסביבת המקווה התגלו חרסים מימי הבית השני. על סמך תכנית המקווה והחרסים בסביבתו נראה כי זמנו ימי הבית השני.המקווה יצא מכלל שימוש בעת שנחצב בו בור (כ-1.5 מ' קוטר), שפגע בשתי המדרגות התחתונות ובקרקעית. בדופן המערבית של המקווה, במפלס המדרגה התחתונה, נחצבה גומחה (L209; כ-1 מ' אורך, 0.5 מ' רוחב). בבור ובגומחה לא התגלו שרידי טיח, ונראה כי הם נחצבו באותו שלב וכי חציבתם לא הסתיימה.
 
שטח C (איור 9). נחשף בור מים דמוי פעמון (L300; כ-2.5 מ' קוטר בקרקעית, כ-4 מ' עומק; איורים 10, 11), שנחצב בסלע וטויח בטיח בן זמננו. בראש הבור התגלה פתח מרכזי עגול (0.5 מ' קוטר, 0.5 מ' עומק). קרוב לפתח המרכזי ממערב התגלה פתח נוסף, חצי עגול; הוא נסתם באבני שדה. מסביב לפתח שבראש הבור התגלה משטח מפולס של פסולת מחציבת בור המים. כן התגלו בסביבת הבור קירות שדה.
 
שני בורות המים שהתגלו בחפירה נחצבו כנראה במקור כדי לשמש יישובים עתיקים בקרבת מקום, והם ממשיכים לשמש כיום רועים מהאזור. לצד שני הבורות התגלו משטחים מפולסים של פסולת חציבה וקירות שדה רבים. מקווה הטהרה התגלה בעורף חקלאי, ובו מתקנים רבים וקברים, ונראה כי הוא שימש אוכלוסייה יהודית בפעילות שנעשתה באזור שמחוץ ליישוב.