נחשפו שרידים של שלושה מבנים מלבניים (1–3) בציר צפון–דרום וכן חצרות ובהן מתקנים. קירות המבנים נבנו מאבני קירטון ורצפותיהם עשויות מאדמה מהודקת. במבנה 1 (5 × 12 מ') התגלו קירות מחיצה פנימיים (W126 ,W123; איור 3), שתחמו חדרון קטן. כן התגלו במבנה 1 קירות (W176 ,W120), שנבנו על אדמה שהצטברה מעל הרצפה המקורית, ועל כן נראה כי קירות אלה שייכים לשלב מאוחר במבנה. צמוד למבנה 1 מצפון נחשפה חצר, ובה בור אחסון דמוי פעמון (L170; כ-2 מ' עומק; איור 4). נראה כי בשלב כלשהו מולא הבור באדמה ויצא מכלל שימוש. לאחר שהבור יצא משימוש נבנו בחצר שני טבונים (איור 5). מבנה 2 (כ-9 × 12 מ') נבנה סמוך מאוד למבנה 1 ממערב. בפינה הצפונית-מזרחית של המבנה התגלה טבון. מרכזו של המבנה נהרס בחפירת בור (L115); בבור התגלו ממצאים מהתקופה האסלאמית הקדומה המתארכים את זמן חפירתו. מבנה 3 (כ-7 × 10 מ') נבנה בהמשכו של מבנה 1 לצפון.

בחפירה התגלה מכלול קרמי אחיד, המתוארך כולו לתקופה העבאסית; אי אפשר לזהות בו שלבי משנה. במכלול קערות, חלקן מעוטרות, ספלים, קדרות, סירי בישול, פכים (איור 6), צפחות ונרות, ובהם כלי ח' מפג'ר (איורים 7, 8). עוד התגלו באתר שלושה לוחות משחק מאבן (איור 9), כלי עבודה מאבן, פריטי זכוכית ומתכת.
 
נראה כי שרידי המבנים שהתגלו באתר שייכים ליישוב כפרי מהתקופה העבאסית. הממצאים במבנים מלמדים שהתושבים במקום היו אמידים וכי היו להם קשרים הדוקים עם המרכז העירוני של התקופה ברמלה. המכלול הקרמי שהתגלה בחפירה קטן יחסית למכלולים קרמיים באתרי יישוב אחרים בני התקופה ואף אינו כולל קנקני אגירה הנפוצים באתרי יישוב אחרים, ועל כן נראה כי היישוב באתר נעזב באופן מסודר ומתוכנן.