הכותל המערבי. באבני נדבכי היסוד של הכותל (W101; איור 2), אשר סותתו חלקית, הובחנו סדקים, שברים בפינות, התקלפות של פני החלק המרכזי הבולט של האבן וכן חלקים שנשברו ונפלו. חלק מהנזקים נוצרו בעת בניית הכותל ואחרים נוצרו לאחר חשיפת האבנים. לעבודת השימור קדם תיעוד מדוקדק של קטע הכותל שנחשף, שכלל (1) סרטוט; (2) תיאור סימני סיתות האבנים על-פי כלי העבודה; (3) תיעוד ההשתמרות של האבנים והנזקים בהן; (4) סימון תיקוני מלט וטיח שנערכו בזמן בניית הכותל, לרבות חריתה של קו מפריד על התיקון כדי לדמות הפרדה בין אבנים (איור 3); (5) וסקירת הטיפולים והתיקונים שנערכו בכותל בימינו. תיעוד זה נערך במטרה לאפשר מחקר עתידי של התיקונים העתיקים ולמנוע בלבול עם תיקונים בני ימינו. עבודות השימור בפני הכותל כללו מילוי הסדקים שבאבנים בחומר מליטה וחיזוק פני הכותל (Van Zuiden, In press).

 
מערכת קירות התמך. במהלך החפירות נפרצו חלק מקירות הרוחב של המערכת והושארו מהם רק קטעים קצרים (כ-0.5 מ' אורך), שנועדו לשמר את תכנית מערכת התמך. בעבודות השימור חוזקו פני הקירות שנותרו והוזרק חומר מליטה אל ליבת קיר האורך (איור 4). בנוסף, קיר האורך (W102) נבנה בשני קטעים על מילויי אדמה (המספר שניתן לקטע הקיר הצפוני לצורך החפירה הוא W1504). בקטעים אלה נחפרה האדמה והוחלפה באבני גזית על מנת לייצב את הקיר (איורים 5–8). בסינון אדמה זו התגלה מטבע אחד, שתוארך לימי ארכלאוס (4 לפסה"נ–6 לסה"נ).
 
מערכת קירות התמך שממערב לכותל המערבי נבנתה במטרה להגביה את מפלס העיר בתקופה הרומית הקדומה ולתמוך את הרחוב המדורג. מערכת זו נבנתה, על סמך המטבע שהתגלה במילוי אדמה מתחת לקיר 102, במאה הא' לסה"נ. תיארוך זה עולה בקנה אחד עם תיארוך המילויים שנחפרו בעבר בתאים שבין קירות התמך (חג'בי ועוזיאל 2015; Hagbi and Uziel, In press) ועם תיארוך הבנייה של הרחוב המדורג (רייך וביליג תשנ"ט; זנטון ועוזיאל תשע"ה).