נחשפו כמה שורות של אבני שדה (W400–404) ששימשו כנראה לתיחום שטחים לרגלי הרכס הנמשך צפונה (איור 2). משני צדי המתחם הגדול ביותר נמצאו פזורים שישה מבנים עגולים ועגולים למחצה (לוקוסים 200–203, 205, 207; איורים 4-2). למבנים אלה מידות מגוונות (קוטר ממוצע 2 מ') והן נבנו משורה אחת של אבני שדה בלתי מהוקצעות גדולות ובינוניות. ברחבי השטח פזורים כמה מיתקנים קטנים, בהם אולי שתי מצבות (לוקוס 204) וריכוזי אבן קטנים לא מזוהים (לוקוסים 208–212). לא נמצאה קרמיקה או ממצאים מאפיינים אחרים.

 

נראה כי השרידים האדריכליים בשטח היו הרחבה לשטח ממערב שמכיל מבנים גדולים יותר בנויים היטב ומסגד פתוח, המתוארכים לתקופה האסלאמית הקדומה. האלמנטים הבנויים ברחבי השטח שימשו אולי כרובעי מגורים זמניים לעובדים שהועסקו באתר ההתכה האסלאמי הקדום, פחות מחצי ק"מ בצדו הנגדי של הרכס. מחנה 'העובדים' היה קשור לאתר ההתכה בשביל כבוש היטב.