בשטח A נחשף קיר נמוך (W1; אורך 4.5 מ', רוחב 0.36 מ'; איור 2) בנוי משורה של אבני גוויל קטנות ובינוניות. הקיר בנוי בכיוון מזרח–מערב לגובה של נדבך אחד (כ-0.3 מ' גובה) ובקצהו המזרחי מתעקל צפונה. ערמת אבנים (שרידים של חפירה קודמת?) סמוכה לקצה הצפוני של הקיר, ככל הנראה מאוחרת לו.

 
בשטח B נחשפו חמישה קירות ומתקן בנוי מאבני גוויל קטנות ובינוניות שהשתמר לגובה נדבך אחד. הקיר הארוך של המבנה (W3; אורך 7.4 מ', רוחב 0.38 מ'; איור 3) בנוי בכיוון צפון–דרום. סמוך לקצה הצפוני של הקיר נמצא קיר שני (W5; אורך 3.9 מ', רוחב 0.5 מ') שכיוונו למזרח. מתקן קטן, דומה לבמה (0.86×1.37 מ'; איור 4) קשור לפינה הצפונית-מערבית של קיר 3. בקצה הדרומי של קיר 3 נמצא קיר שלישי (W4; כ-1.2 מ' אורך, 0.74 מ' רוחב), שכיוונו מזרח–מערב והוא נמשך מזרחה.
 
בשטח C, ממזרח לשטח B (איור 5), נחשף קיר ארוך (W6; אורך 15 מ', רוחב 0.57 מ') בכיוון מזרח–מערב הבנוי משורה אחת של אבני גוויל קטנות ובינוניות. קצותיו המזרחי והמערבי פונים דרומה בזווית ישרה. קיר מחיצה קצר (W7; אורך 4.5 מ', רוחב 0.36 מ') נמשך מקיר 6 דרומה ומחלק את המבנה לשניים. שתי תעלות בדיקה (C2 ,C1; מידות 2×2 מ') נפתחו משני צדי קיר 7 (איורים 6, 7) ולא נמצאו בהן עתיקות. מדרום וסמוך לשטח C תלי אבן קטנים המסמנים קברים בדואים שנחפרו בשנות ה-70 של המאה שעברה (לא נבדקו בחפירה זו).
 
דומה שהמבנים בשטחים B ,A, ו-C נחפרו במלואם בעבר. שפכים מודרניים ובהם מטבע ישראלי משנת 1971 הונחו במכוון בתוך המבנים, ככל הנראה לאחר חפירתם בשנות ה-70 של המאה שעברה. למרות הקברים הבדואים בשטח, נראה שהמבנים הם מתקופה קדומה הרבה יותר. סמוך למבנים נמצא ראש רומח מנחושת במצב השתמרות מעולה (איור 8). החפץ נבדק ואכן נמצא קדום.