שלב III (איור 2)
השרידים משלב זה מקוטעים וקשים להבנה. בריבוע 2A נחשף קטע מרצפת טיח דקיקה
(L126) המונחת על החול הטבעי. אל תוך חלקה הצפוני של רצפה זו נחפרו יסודות של קיר משלב II (ר' להלן W4). בריבוע  1Bנחשף מתקן (L125) תחום בצפון-מערב בשורת אבני גוויל שטוחות המתעגלת מעט כלפי צפון-מזרח. ממזרח לשורת האבנים רצועת טיח צרה, אולי חלק מרצפת המתקן. רק חלקו הצפוני-מערבי של המתקן נשתמר. אל המתקן ניגשת רצפת טיח (L136). בריבוע 2B נחשפה רצפת טיח לבנבנה (L132 ,L127) שאל תוכה נחפרו יסודותיו של קיר משלב II (ר' להלן W6). בריבוע 3B נחשפה רצפת טיח
(L124) שאל תוכה נחפרו יסודותיו של קיר משלב I (ר' להלן W2). בריבוע 6A נחשפו ערמות אבנים (L145) מונחות על גבי החול.
 
שלב II (איור 3)
עיקר הממצא האדריכלי נחשף בחלקו המזרחי והצפוני של השטח הנחפר. בחלקים הדרומי והמערבי נחשפו בעיקר רצפות חצר ובדלי קירות.
בחלק הצפוני-מזרחי (ריבועים 3C ,2C ,1C) נחשף קיר חיצוני של מבנה (W4; אורך 11 מ', גובה 1 מ') שהשתמר לגובה שלושה נדבכים. אבני הקיר מהוקצעות בפן הדרומי, ללא חומר מליטה. חלקו המזרחי של הקיר נחשף, ובקצהו המערבי משולבת אבן סף. ממערב לאבן הסף נתגלתה תעלת שוד (L150) הממשיכה את תוואי הקיר. בקצהו הדרומי-מזרחי יוצר הקיר פינה עם קיר חיצוני נוסף (W8; גובה 1 מ') ששרדו ממנו שלושה נדבכים. מצפון-מערב לקיר 4 נחשפו שני קירות משניים (W10 ,W9) שחילקו את המכלול לחדרים.
במרחב שבתוך המבנה נחשפו רצפות טיח לבנבנות (L144–L142) הניגשות לקירות. ממערב לקיר 9 נחשף משטח עבודה מאבן גזית ולידו כבשן קטן (L146; קוטר חיצוני 1.3 מ', קוטר פנימי 0.8 מ', עומק 0.5 מ' לפחות) ששימש כנראה לצריפת כלי חרס. הכבשן חפור לתוך רצפת המבנה. דופנותיו נבנו מאבני שדה, ורק הקצה העליון שלהן בולט מעל מפלס הרצפה. קרקעית הכבשן לא נחשפה. סמוך לכבשן ובכל שטח החפירה נתגלו עשרות חלקי טריזי כבשן. מדרום למבנה (ריבועים 2A ,1A ו-3A) נחשפו רצפות טיח בהירות (L114–L112) הניגשות אל קיר 4 בגובה אחיד.
בריבועים 5A ,4A ו-6A נחשפו רצפות טיח (L116 ,L115) וקטעי קירות (W11 ,W5) שאינם מתחברים לתוכנית מובנת. הרצפות והקירות הונחו ישירות על גבי החול ועל פי זה אפשר להניח שהבנייה של שלב III הייתה מצומצמת ולא הגיעה לריבועים אלה. מקיר 11 שרדה אבן גזית אחת המונחת על גבי רצפה 115 וקטע קצר של תעלת שוד. אל קיר 5 (2 מ' אורך) ניגשת רצפה 116, והשתמר ממנו נדבך אחד מעל מפלס הרצפה ונדבך אחד מתחתיו.
בריבועים 1B ו-2B נחפרו קטעי קירות (W7 ,W6) בכיוונים שונים זה מזה. הקירות אינם מתחברים לתוכנית מובנת. קיר 7 (כ-2 מ' אורך) בנוי אבנים מהוקצעות חלקית. הקיר נבנה על יסודות מתקן 125 משלב III ושרד לגובה נדבך אחד. אל קיר 7 ניגשה רצפת טיח (L119). קיר 6 (2 מ' אורך) בנוי מאבני גוויל המהוקצעות בפן הפונה כלפי חוץ, וכן מאבני גוויל וחומר מליטה אפור והוא נשתמר לגובה נדבך אחד. בחלקו המערבי של הקיר שולבה בשימוש משני אבן מסותתת שהייתה כנראה חלק ממתקן. לקיר 6 ניגשת רצפה (L120).
בריבועים 3B ו-4B נחשפו רצפות טיח ללא אלמנטים אדריכליים נוספים (L121 ,L117).
 
שלב I (איור 4)
ממצאי שלב זה כוללים בעיקר רצפות טיח. נחשפו מעט מאוד קירות ומתקנים.
בשלושת הריבועים הצפוניים (3C ,2C ,1C) התגלו רצפות (L141–L139) שכיסו את קירות השלב השני. רצפה 139 כיסתה את קירות 4 ו-8, רצפה 140 כיסתה את קיר 9 ורצפה 141 כיסתה את קיר 10. סמוך לדופן המערבית של ריבוע 3C נחשפה תעלת מים (L147; כ-1.5 מ' אורך, 0.25 מ' רוחב חיצוני, 0.08 מ' רוחב פנימי, 0.12 מ' גובה) עשויה לוחות אבן צרים ומטויחת מבפניםבטיח לבן.
גם ביתר הריבועים נחשפו רצפות טיח (L131 ,L130 ,L111–L101) שחתמו את הממצא משלב II. רצפות 102 ו-111 שבריבוע 1B, מונחות זו מעל זו, ומעידות ככל הנראה על תיקונן והעלאת מפלסיהן.
בריבוע 3B נחשף קיר קטוע (W2) בנוי אבנים מהוקצעות שאליו ניגשת רצפה 106. יסודות הקיר חותכים את רצפה 124 משלב III.
 
מרבית כלי החרס מכל השלבים, כולל אלה שנמצאו מתחת לרצפות שלב III, מתוארכים למאות הט'–הי' לסה"נ, ולכן אי אפשר לדייק בתיארוך השלבים. ככל הנראה שלושת השלבים הם מן המאות הללו, וההפרשים ביניהם קטנים למדי.
 
בחפירה התגלה מבנה מגורים ששולב כנראה עם בית יוצר. כיוון שהמבנה לא היה קיים בשלב הראשון ובוטל בשלב השלישי נראה כי משך הקיום שלו היה קצר למדי. קירות המבנה, הבנויים גזית, מעידים על איכות בנייה גבוהה. השרידים מצפון-מזרח לעיר העתיקה של רמלה, בינה לבין לוד, ואין לדעת אם המבנה היה בתוך העיר רמלה, או בפריפריה תעשייתית שהייתה סמוכה לערים לוד ורמלה.