נחשף קיר (W15; אורך 7.9 מ', רוחב 0.6–0.7 מ'; איורים 1, 2) בנוי בציר מזרח–מערב שהוקם בתקופה ההלניסטית על גבי קרקע בתולה בסגנון בנייה פניקי המוכר היטב בעכו. בתקופה הרומית נוספו לקיר נדבכים שבהם לא נשמר סגנון הבנייה הפניקי. מפרק זמן זה נחשף מפלס רצפה שעליו הונחו לאורך הקיר שמונה סירי בישול שלמים (איור 3) וקטע קיר נוסף (W20) בציר צפון–דרום, ניצב לקיר 15. הובחנו כמה בורות מהתקופה הביזנטית שנחפרו לתוך השכבות הקדומות. החפירה הניבה ממצא קרמי עשיר מאוד (להלן), מעט זכוכית וארבעה מטבעות, שניים מהם זוהו (אנטיוכוס הג', 223–187 לפסה"נ; ר"ע 106148, 106149).

 

אמפורות

ג'רלד פינקלשטיין
נמצאו 69 שברים של אמפורות המתוארכות למן התקופה ההלניסטית ועד התקופה הרומית–ביזנטית. לתקופה ההלניסטית ייצוג בולט מאוד ומוצא השברים מהאזור האגאי (רודוס – 29; קנידוס – 2; קוס – 17; אפסוס – 2; חיוס – 3), איטליה (ברינדיזי, למבוליה – 2 והקבוצות האובואידיות הרפובליקניות) וצפון אפריקה (מנייה, 1 ,C1/2). אחדות מהידיות חתומות: רודוס –19 (המאות הג'–הא' לפסה"נ, בעיקר שליש שני של המאה הב' לפסה"נ), קנידוס וקוס (אחת מכל אחד, המאה הב' לפסה"נ); החותמת מקוס ’ΕπιΠολ[/  ’Αθηνίπ[που? מציינת קשר נדיר של אפונים ויצרן בקבוצה זו.