שטח א'

הבור חצוב בסלע ברובו ובנוי מאבנים בינוניות בחלקו (L100; מידות 4.0×5.3 מ', 3.4–3.8 מ' עומק; איורים 2, 3). השתמרו הדפנות הדרומית והמערבית והפינה הצפונית-מערבית, ונראה שמתאר הבור היה סגלגל. רצפת הבור משתפלת ממערב למזרח; בפינה הצפונית-המערבית נחשף בור שיקוע בנוי בחלקו (0.85×1.15 מ', 0.55 מ' עומק). דופנות הבור, הרצפה ואגן השיקוע טויחו בטיח סיד לבן עם חרסים כתושים על תשתית אבני שדה שטוחות שביניהן חומר מליטה אפור; הטיח כוסה במלט מודרני.
בבור השיקוע (L100A) נמצאה פסולת בת ימינו וחרסים אחדים ובהם שני בסיסי קנקנים ממשפחת 'כלי עזה', עלי מאבן, בקבוק זכוכית ופרסת ברזל, המתוארכים לתקופה העות'מאנית.
נוסף על אלה נתגלה מטבע (מנע'יר) של הסולטן העות'מאני סלימאן הב' (1687–1691 לסה"נ) ממטבעת סרייבו (מס' ר"ע 104771); מטבעות ממטבעה זו נדירים בארץ.
אין לדעת בוודאות מתי הותקן הבור, אך נראה שהשימוש האחרון בו היה בתקופה העות'מאנית.
 
שטח ב'
נחפרה רצועה (27 מ' אורך, 3–6 מ' רוחב, כ-3 מ' עומק; איור 4) בכלי מכני, ונחשפו שישה קברי שוחה שוחה (L108 ,L107 ,L105–L102; טבלה 1) המצויים בערך ברום אחד. רוב הקברים נחשפו מתחת לצינורות ניקוז ותאורה. למעט קבר 108, הקברים נמצאו הרוסים ולא ניתן היה לעמוד על מתארם ומידותיהם. הנקברים הוטמנו בקבורה ראשונית על צדם בכיוון מזרח–מערב, פניהם לדרום, כמקובל בקבורה האסלאמית. בקבר 108 התגלו עצמות של פרט שגילו אינו ברור, אך אינו תינוק, ובשאר הקברים התגלו עצמות של פרטים בוגרים; מין הנקברים לא זוהה. בכל מתחם הבנייה התגלו גם עצמות פזורות שאינן באתרן.
הקברים מתוארכים על פי סגנונם למאות הי"א–הט"ו לסה"נ.
 
טבלה 1. תיאור הקברים
לוקוס
תיאור
ממצא שלדי
102
שוחה חפורה
עצמות ארוכות של גף תחתון
103
מפלס אבני שדה קטנות שעליו הונח השלד; אבן שדה גדולה סמוכה לגולגולת מצפון
שברי עצמות גולגולת, שבר לסת תחתונה, עצם בריח, חוליות צוואר, עצם זרוע ושיניים
104
שוחה חפורה
שברי עצמות ארוכות של גף תחתון
105
שוחה חפורה
עצמות גף תחתון
107
שוחה חפורה
עצם ארוכה של גף עליון, חוליות גב תחתון, שבר אגן ושן
108
שוחה חפורה (1.1 מ' אורך, 0.6 מ' רוחב) מכוסה באבני שדה במגוון גדלים, כ-0.3 מ' מצפון לקבר 107; מעל החלק המערבי אבן מהוקצעת שטוחה, גדולה מהאחרות
שבר עצם זרוע ושבר צלע
 
 
במילויי העפר שכיסו את הקברים ובאדמה שמתחתם נמצאו חרסים סחופים רבים, ובהם קערות (איור 1:5, 2), קדרה (איור 3:5) וקנקן (איור 4:5) המתוארכים לתקופת הברזל 2 וכן קערות (איור 1:6–5) ובהן בסיס קערת טרה סיגילטה (איור 5:6), סירי בישול (איור 6:6, 7), קנקנים (איור 8:6–12) וצפחת (איור 13:6) המתוארכים לתקופה הרומית הקדומה.
 
בית הקברות שנחשף הוא כפי הנראה המשך בית הקברות המוסלמי של ממילא. מצב השרידים הירוד אינו מאפשר דיון נוסף בשטח הקבורה.