שטח Q (איור 2)

שטח Q נפתח מצפון לרחוב התאנים, בחלק הדרומי של האתר, בין שטחים A ו-H, על מדרון המשתפל במתינות דרומה.
 
שכבה II. השרידים משכבה זו נחשפו במקוטע, במקומות שבהם העמיקה החפירה אל מתחת למפלסים של שכבה I. בריבוע 1 נחשף הפן הדרומי של קיר בנוי אבני גוויל
(W11), אשר הושתת על גבי הסלע; אל הקיר ניגשה רצפת עפר מהודק (L115). בריבוע 2 נחשפו קטעים משני קירות (W10 ,W9), אשר נבנו אף הם על גבי הסלע; לא אותרה רצפה השייכת להם. ממצא כלי החרס משכבה זו כלל קערה (איור 1:3), פערור (איור 3:3) וקנקן (איור 4:3).
 
בשכבה I נחשפו שני שלבי בנייה. שרידים מן השלב הקדום (Iב) נתגלו בשלושת הריבועים. בריבוע 1 נחשפו שני קירות היוצרים פינה של חדר (W13 ,W12; איור 4) וקטע מקיר נוסף (W7). אל קירות 12 ו-13, שהשתמרו לגובה נדבך אחד, ניגשת רצפת עפר כבוש (L118). בריבוע 2 נחשפה רצפת עפר כבוש (L112B; איור 5), אשר הונחה על גבי השרידים של שכבה II והוציאה אותם מכלל שימוש. המשכה של רצפה זו נתגלה בריבוע 3 (L116 ,L113B; איור 6). על הרצפות נתגלו אבני מפולת רבות.
בשלב המאוחר של שכבה I) Iא) הושתתו על קירות 12 ו-13 (ריבוע 1) קירות של חדר חדש (W6 ,W5 ,W3), שבו נשמרו כיווני הבנייה של השלב הקודם. בחדר נמצאה רצפת עפר כבוש (L111), אשר כיסתה את שרידי השלב הקודם. מפינת קירות 3 ו-5 נמשך מזרחה קיר (W4) נוסף. בין קירות 3 ו-4 תחומה רצפת עפר כבוש (L110). נראה כי מערכת קירות זו השתייכה למבנה בן כמה חדרים, שנחשף רק בחלקו. בריבועים 2 ו-3 נתגלו מפלסי חיים עשויים עפר מהודק (L113A ,L112A), המשתפלים במתינות דרומה ועליהם אבני מפולת רבות; לא נתגלו שרידי קירות. כלי החרס משכבה זו כללו קערות (איור 5:3–9), קנקנים (איור 11:3–14) ופכים (איור 15:3, 16).
 
שטח R (איור 7)
שטח R נפתח כ-40 מ' דרומית-מזרחית לשטח Q, בין שטחים A ו-G.
 
בשכבה II זוהו שני שלבי בנייה. לשלב הקדום (IIב) יוחס ראש קיר (W15) שנחשף בריבוע 6. ייחוסו הסטרטיגרפי של קיר 15 מתבסס על מפלס ראשו, הנמוך מבסיס קיר סמוך (W8), השייך אף הוא לשכבה II ומיוחס על כן לשלב השני (IIא). קיר 8 רחב במיוחד (כ-1 מ' רוחב) ובנוי מאבני גוויל בינוניות וגדולות. הקיר ניצב לקיר 15 וייתכן לפיכך שהמשיך להתקיים בשלב זה. ממזרח וממערב לקיר 8 נחשפו מפלסי עפר הדוקים
(L122 ,L121). מפלסים דומים זוהו גם בריבועים 4 ו-5 (L108B ,L103B), שם הם מכסים על סלע האם ומשתפלים עמו במתינות מערבה. ממצא כלי החרס בשכבה זו כלל סיר בישול (איור 2:3).
 
בשכבה I נחשף שלב אחד בלבד. בריבוע 5 כללו השרידים שני בדלי קירות (W2 ,W1): חלק מחדר או ממבנה שתוכניתו אינה ברורה. לצד קירות אלה זוהו שני מפלסי חיים
(L108 ,L107) עשויים עפר מהודק מעורב בשברי חרס רבים. לשלב זה יוחס מפלס דומה (L103A), שנחשף ממערב להם, בריבוע 4. ממצא כלי החרס משכבה זו כלל סיר בישול (איור 10:3).
 
אף שהשרידים משתי השכבות נחשפו בצורה מקוטעת בשל שטח החפירה המצומצם, תורמים ממצאי החפירה להבנת תחום השתרעותו של היישוב בתקופות הברונזה הקדומה 1ב' ו-2.