טרם ההרחבה נערכו בדיקות מקדימות בכלי מכני לצורך הגדרת הגבול הצפוני-מזרחי של האתר. בשני מגרשים נתגלו עתיקות סמוך לשטח החפירה (כ-1.5 מ' עומק).

החפירה נערכה בשטח מישורי של בזלת כ-10 מ' מעל מסלע גיר.
נפתח ריבוע (4×6 מ'; איור 1) שהורחב צפונה והתגלו בו ממצאים מהתקופות הביזנטית, העבאסית, הממלוכית והמודרנית.
 
מן התקופה הביזנטית (המאות הד'-הח' לסה"נ) נמצא מבנה (W4 ,W2) מושתת על הסלע, בנוי מאבני בזלת מרובעות (לוקוס 105) ששרד לגובה נדבך אחד. בקיר 2 נמצא פתח (איור 2).
 
מן התקופות העבאסית והממלוכית (המאות הט'-הי', הי"ב-הי"ד לסה"נ) נמצאו חרסים בלבד.
 
מן המאה הכ' לסה"נ נמצאו שרידי קירות ורצפת בטון של מבנה (לוקוסים 106, 107, 110, 1,W3 ,W1 מ' גובה). נראה כי רוב המבנה היה מצפון-מערב לקיר 1.