נחפר מקווה טהרה חצוב בסלע גיר קרטוני (3.8 × 4.2 מ', גובה 4.2 מ'; איור 1). הכניסה למקווה דרך פתח קמור (0.8 × 1.8 מ') וגרם מדרגות חצוב בסלע. ארבע מדרגות מכוסות בשכבת טיח הידראולי מובילות לאגן הטהרה. המדרגה הראשונה שחוקה (לוקוס 101), לאחריה מישורת (לוקוס 102; 1.4 × 2.0 מ'), מדרגות שנייה ושלישית (לוקוסים 103, 104; 0.5 × 1.2 מ') ומדרגה רביעית (לוקוס 105; 1.10 × 1.65 מ'), המשמשת משטח ירידה לאגן טהרה סגלגל (לוקוס 106; 2.4 × 4.0 מ'), קרקעיתו ודופנותיו מכוסים בשכבת טיח הידראולי עד לגובה 1.7 מ' ובדפנות , ניתן להבחין בתיקוני טיח. המקווה, הקרוב לקברים חצובים מימי הבית השני, השתמר היטב ונראה כי יש לייחסו לאוכלוסיית היישוב בפרק זמן זה.