יש לציין כי פני השטח היו נמוכים במטר וחצי מפני השטח שנמדדו ב-1995. הריבועים נחפרו עד פני הסלע ונמצאו בהם מילויים מודרניים. גם בחתכי הבדיקה שנעשו בשטח החפירה של שנת 1995 נמצאו מילויים מודרניים.
מתברר שבעבודות הפיתוח סביב בית הספר שכללו הקמת גדר ושבילי גישה לבתים בסביבה, הונמכו פני השטח וגרמו להרס האתר; לפיכך לא נמצא כל שריד מן האתר הנאוליתי.