שטח 1. כ-0.2-0.1 מ' מתחת לפני השטח (במפלס 52.5 מ' מעל פני הים לערך) הובחנו כמה ריכוזים של חלוקים בינוניים (10–12 ס"מ קוטר) בריבועים A ו-B. אפשר שאחד מריכוזי האבנים מסוג זה שבלט מן החתך הצפוני של ריבוע B היה רצפה של בקתה עגולה. בניקויה ובין אבניה נלקטו צור וחרסים אקראיים. ריכוז נוסף קטן יותר של אבנים דומות בלט מהחתך הדרומי של ריבוע A והתברר כי הוא ראש של בור קוני (0.6 מ' רוחב, כ-0.45 מ' עומק) שנמצאו בו מעט צור, חרסים, עץ מפוחם ועצמות בעלי חיים. החפצים המעטים שניתנו לזיהוי משכבה זו (I) אשר כללה שכבת חרסית חומה-אדמדמה סחופה (כ-0.7 מ' עובי), מצביעים על התקופה הכלקוליתית הקדומה (שלב ואדי רבה). ברבע הדרומי-מזרחי של ריבוע B נחפר חתך לבחינת השכבות הנמוכות. מתחת לאדמת הסחף של שכבה I נחשפה שכבת טין שמנוני אפור כהה מהודק – שכבה II. במפלס העליון שלה הובחנו סימנים אפשריים לפעילות אנושית: בור שרפה קטן או בסיס עמוד ליד החתך הדרומי של ריבוע B ובולט ממנו במקצת. הטין האפור מצביע על אקלים לח מזה של שכבה I (א' ברזילי, מידע בע"פ). בשל שטח החפירה המצומצם (2.00 X 2.25 מ') לא נמצאו בשכבה II חפצים הניתנים לתיארוך.שכבה II (כ-0.5 מ' עובי) הורבדה על תלכיד של חלוקים גדולים מתקופת הפלייסטוקן (שכבה III; א' כפרי, סקר גיאולוגי לישראל, מידע בע"פ). רבדים אלה (עובי לפחות 5 מ') נחשפו על ידי כלי מכני בחתך עמוק ניצב בשטח של כ-100 מ' מצפון לחפירה הנוכחית.

 

שטח 2. השטח נחפר פחות משטח 1. עם זאת הובחנה תופעה דומה של ריכוזים של חלוקים בגודל בינוני, פחות מ-0.2 מ' מתחת לפני השטח (במפלס 51.6 מ' מעל פני הים לערך), כמטר אחד נמוך משטח 1. הקרמיקה שנאספה בלוקוסים אחדים בשכבה זו (I) מתוארכת לתקופה הכלקוליתית הקדומה (ואדי רבה). בשל מזג האוויר הקשה ומגבלות הזמן לא נבדקו פרטים נוספים.