נחשפו מחצבת אבן רדודה וגת (איור 1). בקצה הצפוני של המחצבה (לוקוס 10) נמצאו שלושה גושי אבן (0.2 × 0.2 × 0.5 מ') שצורתם הלא רגולרית מעידה על כך שסיתותם לא הושלם.

לגת משטח דריכה ובור איגום. ממשטח הדריכה (לוקוס 60) שרדה התשתית ושרידים מעטים של רצפת פסיפס גס. הרצפה משופעת לכיוון תעלה בצפון המשטח המחברת אותו לבור האיגום. נראה כי הדופן המערבית של המשטח הייתה בנויה אך לא השתמרה. לבור האיגום חתך מרובע והוא חצוב בסלע גיר (לוקוס 50, 1.7 × 1.5 מ', 1.2 מ' עומק). בתוך הבור נחשפה גומה שקועה (לוקוס 51, 0.4 מ' קוטר, 0.36 מ' עומק). בבור ובגומה נמצאו שברי כלי חרס מצולעים האופייניים לתקופה הביזנטית.

ממזרח לבור האיגום נחשף קטע מבור איגום נוסף (לוקוס 80) חצוב בסלע ומטויח, המחובר לבור האיגום בפתח חצוב (0.1 מ' קוטר). חלקה המזרחי של הגת היה מחוץ לתחומי החפירה ולא נחשף.