זנטון נ' ועוזיאל ג' 2015. ירושלים, עיר דוד. חדשות ארכיאולוגיות 127.
 
רייך ר' ושוקרון א' 2012. מאה שנה לחפירות פארקר-וינסאן בעיר דוד. בתוך א' מירון, עורך. מחקרי עיר דוד וירושלים הקדומה 7. עמ' 133–159.
 
Steiner M.L. 2001. Excavations by Kathleen M. Kenyon in Jerusalem 1961–1967 III: The Settlement in the Bronze and Iron Ages. Sheffield.
 
Uziel J. and Szanton N. 2015. Recent Excavations near the Gihon Spring and their Reflection on the Character of Iron Age II Jerusalem. Tel Aviv 42:233–250.