נפתחו שני ריבועים, ונחשפו שלוש שכבות (איור 2), ובהן מפלס חיים, רצפת טיח וצינור ניקוז מחוליות חרס. נאספו חרסים וכלי זכוכית.


בשכבה התחתונה נחשף צינור ניקוז עשוי חוליות חרס (L121; כ-10 ס"מ קוטר), שהונח על הקרקע על גבי תשתית עבה של טיח. מעל הצינור ועל הקרקע סביבו הונחה רצפה עשויה מטיח אפור עם חלקיקי פחם (L110; כ-1 ס"מ עובי). הצינור והרצפה תוארכו לתקופות העבאסית והפאטימית על פי ממצא של כלי חרס וזכוכית שנאספו מהרצפה ומהמילוי שמעל לצינור. בשכבה העליונה נחשף מפלס חיים (L102 ,L101), שניכרים בו שני שלבים שתוארכו לתקופה הממלוכית: מילוי של אדמה חומה, אבנים קטנות, שברי טיח וחרסים ומעליו אבני גוויל בגודל בינוני–קטן וריכוזי קרמיקה.
 
שברים של כלי חרס וזכוכית נמצאו בכל שלוש השכבות. נמצאו שלוש קערות מזוגגות: קערה מטין ורדרד עם מרח לבן מכוסה בזיגוג צהוב-ירוק עם סגרפיטו, שזמנה התקופה הממלוכית (איור 1:3); קערה שלה זיגוג אלקלי בצבעים צהוב-ירוק וחום מעל מרח לבן מהתקופה הפאטימית, המאות הי'–הי"א לסה"נ (איור 2:3); וקערה מזוגגת פשוטה (Common Glazed) מהמאות הח'–הי"א לסה"נ (איור 3:3). כן נמצאו קנקן מן התקופה הממלוכית (איור 4:3), פך עשוי טין חום בהיר מהמאה הח' לסה"נ (איור 5:3), פך Eggshell עם עיטור חרות מהמאות הח'–הי"א לסה"נ (איור 6:3), ידית פך עשויה בדפוס מטין צלהב מהמאות הט'–הי' לסה"נ (איור 7:3) וכלי זעיר עשוי טין חום מהמאה הח' לסה"נ (איור 8:3). בממצא הזכוכית ארבעה שברים אינדיקטיביים: שלושה מתוצרת מקומית מהתקופה העבאסית, ואחד מהתקופה האומיית.
 
על פי הממצא הקטן יש לשער כי השרידים שייכים לאזור מגורים ברצף העירוני של רמלה בתקופות העבאסית, הפאטימית והממלוכית, שחלקים נוספים ממנו נחשפו בחפירות סמוכות.