במדרון המזרחי של הגבעה (איור 1) נחשפה גת חצובה בסלע. קיר הסלע התוחם את הגת מדרום-מערב חסר.
נמצאו כל חלקי הגת: משטח דריכה, אגן שיקוע  ובור איגום (איור 2). משטח הדריכה מרובע (לוקוס 1002; 4 × 4 מ', 0.95 מ' עומק). בפינה הדרומית-מזרחית שלו נמצא פתח חצוב (0.6 מ' רוחב), שממנו מעבר משופע לאגן השיקוע.
אגן השיקוע מרובע (לוקוס 1004; 1  × 1 מ', 0.93 מ' עומק), בפינה הדרומית-מזרחית שלו חצובה גומה חצי עגולה (0.3 מ' קוטר, 0.12 מ' עומק) ומוביל ממנו מרזב חצוב (איור 2: חתך 2-2) לבור האיגום (לוקוס 1003).
בור האיגום מופרד מהמשטח במחיצה חצובה, ראשו מרובע (1.2 × 1.2 מ', 0.3 מ' עומק), חציבתו דמוית פעמון (2 מ' רוחב מרבי בקרקעית) והוא מטויח בטיח חום.
בפינה הדרומית-מזרחית של רצפת הבור גומה חצי עגולה (0.4 מ' קוטר) ובפינה הצפונית-מזרחית של הפתח נחצב נקב עגול (0.05 מ' קוטר) המוביל אל תוך הבור.
מסביב לאגן השיקוע ולבור האיגום (0.6 מ' רוחב) נמצא שטח חצוב מפולס.