לאחר הסרת פני השטח בכלי מכני (עד 0.6 מ' עומק), נתגלו שרידים קדומים בשני ריבועים, המתוארכים לתקופה הרומית (המאות הב'–הג' לסה"נ; איור 2). נחשף שריד דרך עתיקה שכיוונה הכללי דרום–צפון. תשתית הדרך (4.9 מ' אורך חשיפה, כ-3 מ' רוחב) בנויה אבני שדה מגיר, לא מהוקצעות, במגוון גדלים, שהונחו על שכבת חרסית הדוקה מעל סלע האם (L14; איור 3). את תשתית האבן תוחם ממערב קיר (W30) הבנוי בבנייה יבשה מאבני שדה בינוניות, לגובה נדבך אחד, והושתת על שכבת החרסית (איור 4). נמצאו מעט חרסים, בהם קנקני שק (איור 3:5, 4) המתוארכים לתקופה הרומית (המאות הג'–הד' לסה"נ). לא נמצא קיר תוחם ממזרח לתשתית הדרך. כ-15 מ' מצפון לדרך נחשף שרידי קיר דל, בנוי ברישול מאבני גוויל מקומיות (W16, אורך חשיפה 2 מ') לגובה נדבך אחד, שהושתת על יסוד חרסית מעל סלע האם. נאספו מעט חרסים מהתקופה הרומית, בהם קערה וקדרה מהמאות הב'–הד' לסה"נ (איור 1:5, 2).

 
בחפירה נחשף קטע דרך הבנוי מאבני גוויל ותחום ממערב באבני שפה. נראה כי הדרך היא חלק ממערך הדרכים שהובילו מקיסריה ללגיו, שחלקים ממנה נחפרו בעבר. מעט החרסים בתשתית הדרך מתארכים אותה לתקופה הרומית.