נפתחו שני ריבועי חפירה (A2 ,A1; כ-50 מ"ר) ממערב לקיבוץ שער העמקים, בשטח חקלאי ששימש טרם החפירה מטע רימונים של הקיבוץ, במרחק של כ-15 מ' מצפון לכביש 75. נחשפו שרידי קירות יסוד של מבנה (איורים 1, 2), ובהם שלושה קירות חיצוניים של המבנה (W10–W12) ושני קירות פנימיים שלו (W14 ,W13). הקירות נבנו על אדמה מאבני גוויל במגוון מידות והשתמרו לגובה מרבי של שני נדבכים. קירות 13 ו-14 ניגשים אל קיר 10 ומחלקים את המבנה לשלושה חדרים (איור 3). לא התגלו רצפות שניגשות אל קירות המבנה. בחפירה התגלו חרסים אחדים שחוקים ולא אינדיקטיביים. על-פי הבנייה אפשר להניח כי המבנה קדום לתקופה האסלאמית הקדומה.