קברי קמרון מוכרים במישור החוף הדרומי ובפרט באשקלון. טיפוס מבנה הקבר שנחפר שייך למשפחת קברים צרי מידות מקומרים, שלעתים הכילו ארון עופרת, והם מתוארכים לתקופה הרומית המאוחרת. קבר זה נוסף לאלה המוכרים מהנקרופוליס התוחם את תל אשקלון מדרום.