נחל בשור

יורם חימי
13/08/2017
דוח סופי

בחודש מרס 2016 נערכה חפירת הצלה סמוך לנחל בשור, ליד מצפור ציפורים (הרשאה מס' 7627-A; נ"צ 17060/54060; איור 1), לקראת הנחת צינור גז. החפירה, מטעם רשות העתיקות ובמימון חברת נגב גז טבעי בע"מ, נוהלה על ידי י' חימי (צילום), בסיוע י' אלעמור (מנהלה), א' האג'יאן (מדידות וסרטוט) וש' גל (מיפוי).

נפתח ריבוע חפירה (L1; כ-3 × 6 מ') והתגלה בו קיר שדה (W10; איורים 2, 3), שנבנה בציר מזרח–מערב מאבני גוויל לגובה נדבך אחד ונתמך בצדו הדרומי במילוי המורכב מחלוקי נחל מעורבים במשקע נחלים (0.6 מ' רוחב; איור 4). הקיר שימש כנראה לניתוב סחף (אדמת לס) מנחל בשור למישורים שהוסבו לשטחים חקלאיים. שיטה זו הייתה נהוגה בתקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה בנגב ונראה לפיכך שיש לתארך את הקיר לתקופות אלה. הקיר ושלושה קירות דומים נוספים תועדו בסקר שנערך בעבר בין רמת חובב לאשלים (רישיון מס' 593/2015-S; ר' איור 1). ממזרח לנחל ניצנה התגלו בעבר קירות נוספים, שנראה כי נועדו אף הם לניתוב סחף (רישיון מס' 479/2014-S).

הדפסה ללא איוריםהדפסה עם איוריםEnglish Version