ריבוע A

בריבוע (עד 3.7 מ' עומק) נחשפו שרידי בנייה מהתקופות הממלוכית, הרומית והברונזה המאוחרת.
התקופה הממלוכית. זוהו שתי שכבות. בשכבה העליונה נחשפו שרידי שני קירות
(W26 ,W19), בנויים ברישול מאבני גיר מהוקצעות, היוצרים פינה שעל רצפתה טבון ואפר רב. בקצה המערבי של הריבוע נחפר בור מלא אפר, כנראה מן הטבון. מעל הרצפה נאספו שברי כלי חרס ובהם קערות מזוגגות (איור 1:2, 2), קערה עשויה ביד שעליה מצוירים בחום קווים ועיגולים (איור 3:2), קדרה (איור 4:2), סיר בישול (איור 5:2) וקנקן Frit ware (איור 6:2) המתוארכים למאות הי"ד והט"ו לסה"נ, וכן שני שברי שפות של אמפורות (איור 7:2, 8) המתוארכים לתקופה הרומית התיכונה (סוף המאה הג' לסה"נ).
השכבה העליונה חדרה אל שכבה קדומה יותר, שממנה נחשפו שרידי פינה
(W33 ,W25) שאליה ניגשה מפנים רצפת עפר מהודק (L16; לא מופיעה בתוכנית). אל רצפת העפר ואל קיר (W29) ניגשת רצפת אבנים שטוחות (L36), שממנה נאספו שברי כלי חרס רבים ובהם קערות מזוגגות, קדרות מצוירות, סירי בישול וקנקנים המתוארכים לתקופה הממלוכית (המאה הי"ד לסה"נ).
קיר 26 הושתת על שרידי קיר (W38) שביסודותיו נמצאו קערה (איור 1:3) וסיר בישול (איור 2:3) המתוארכים לתקופת הברונזה המאוחרת 2, קדרת מורטריום (איור 3:3) המתוארכת לתקופה הפרסית, סיר בישול (איור 4:3) וקנקנים (איור 5:3, 6) המתוארכים לתקופה הרומית התיכונה (המאות הג'–הד' לסה"נ), ושברי קדרה המתוארכת לתקופה הממלוכית (איור 7:3).
התקופה הרומית התיכונה. בפינה הדרומית-מערבית נחשפה שכבת מפולת (לא מופיעה בתוכנית) שהכילה שברי כלי חרס המתוארכים לתקופה הרומית התיכונה (לא צוירו).
תקופת הברונזה המאוחרת. נחשפו שני קירות (W37 ,W30) שאליהם ניגשו שתירצפות, זו מעל זו. על הרצפה העליונה הצטברו כמויות גדולות של חומר לבנים (איור 4) והתגלו שברי כלי חרס ובהם קדרות (איור 8:3–10), סירי בישול (איור 11:3–13), קובעת (איור 14:3), קנקנית (איור 15:3) וקנקנית מעוטרת בפסים בשחור ובאדום בצווארה (איור 16:3) המתוארכים כולם לתקופת הברונזה המאוחרת, ומשקולת פלך עשויה עצם (איור 5). כן נמצאה צלמית לוח של דמות אשה (איור 6) שממנה השתמר רק החלק המרכזי, מהצוואר ועד הברכיים. השדיים ואבר המין צוירו בצבע חום ועל ידי הדמות, הצמודות אל הגוף, צוירו צמידים, חמישה על כל יד.
על הרצפה התחתונה התגלו שברי קערות, קנקנים (איור 17:3, 18) ופכים המתוארכים לתקופת הברונזה המאוחרת 2 (המאה הי"ד לפסה"נ), וכן שני גרעינים ונתזים אחדים מצור.
 
ריבוע B
נמצאו שרידי בנייה מהתקופות הממלוכית והאסלאמית הקדומה.
התקופה הממלוכית. כמטר אחד מפני השטח נחשף קיר (W14) שאליו ניגשת רצפת עפר מהודק (L23) מכוסה אפר, כנראה מתנור אפייה ששרידיו נתגלו בחתך המערבי של הריבוע מתחת למפולת אבנים. מרצפה זו נאספו קערה (איור 9:2), שברי קערות מצוירות בפסים בצבע חום (איור 10:2–12), בסיס של קערה מזוגגת (איור 13:2), קנקן Frit ware (איור 14:2) ופך (איור 15:2), המתוארכים לתקופה הממלוכית (המאה הי"ד לסה"נ).
התקופה האסלאמית הקדומה. כ-1.2 מ' מתחת למפלס רצפה 23 נמצא קיר (W24), שאליו ניגשה רצפת עפר מהודק (L20) בה שולבו אבני ריצוף שטוחות. מרצפה זו נאספו שברי כלי חרס ובהם קערות, סירי בישול, קדרת בישול (איור 16:2), קנקן (איור 17:2) ושברי גוף של קנקנים שחורים מצוירים בפסים לבנים המתוארכים לתקופה האסלאמית הקדומה.