ריבוע A. נחשף קטע קיר מתעגל בנוי שתי שורות של אבני גוויל בינוניות שהשתמר לגובה שני נדבכים (W102; איור 3). חלקו הצפוני של הקיר נחתך בתעלה של חברת החשמל והמשכו לדרום נמצא מחוץ לשטח החפירה. הקיר הושתת על מפלס אדמה חומה בתוך שקע טבעי בסלע הקירטון. ממערב לקיר נחשפו אבנים אחדות (L108), כנראה חלק מריצוף אבן שניגש אליו ושהושתת על מפלס עפר מהודק (L109).

צורת הבנייה והממצא הקרמי שכלל שברים מחופים וממורקים, מאפשרים לתארך את השרידים לתקופת הברונזה הקדומה 1ב.ממצאים דומים נמצאו בשטח A הסמוך בשכבה III, המתוארכת גם היא לתקופה זו.
ריבוע B. מתחת למילוי עפר חום שהכיל פסולת בת זמננו נחשף הסלע הטבעי.