פני השטח (עובי 0.15 מ') הם שריד משכבה עבה שהוסרה בעבר בעת כריית בריכת הדגים. השכבה מורכבת מסדימנט מהודק שצבעו חום כהה, מעורב בחצץ קטן ובינוני. התגלו כלי צור רבים וכלי חרס ניאוליתיים.

שכבה A (עובי 0.25 מ') מורכבת מסדימנט מהודק בצבע אפור בהיר ומעט חצץ. השכבה עשירה בממצא והכילה קטעי קירות, מתקנים וקבורות.
שכבה B
(עובי 0.6 מ') היא השכבה העיקרית ומורכבת מסדימנט מהודק בצבע חום בהיר. אפשר להבחין בשלושה מפלסי הרבדה הקשורים לשלבי הבנייה. המפלס התחתון עשוי אדמה חומה כהה שבתוכה ריכוזי אפר וגושי אדמה חומה-ורודה המצביעים על קרבתם למקור אש. מפלס זה דל בממצא ונראה שהודק בכוונה לשמש בסיס לבנייה מעליו. המפלס האמצעי (כ-0.1 מ' עובי) עשוי מצע צפוף של אבנים קטנות ובינוניות ומשתרע על רוב שטח החפירה. בתוכו אפשר להבחין בריכוזי אבנים, כנראה בסיסי מתקנים. המפלס העליון עשוי אדמה חרסיתית אפורה ופריכה שבתוכה נתגלה מבנה שסביבו מתקנים.
 
התגלו ונחפרו שרידים אדריכליים אחדים; ארבעה מיוחסים לשכבה A. הראשון הוא קיר אבן (W212; אורך 2 מ') שנתגלה על פני השטח, כיוונו מזרח–מערב, הוא בנוי שורה אחת של אבנים גדולות ואינו קשור לשאר השרידים בשטח. השריד השני הוא קיר אבן
(W213; אורך חשיפה 2.3 מ') שכיוונו צפון-מזרח–דרום-מערב, הבנוי משתי שורות מקבילות של אבנים גדולות שביניהן מילוי אבנים קטנות. לקיר תעלת יסוד שנחפרה אל תוך שכבה B אך אבניו בולטות מעליה (0.25 מ' גובה). הקיר בנוי משני קטעים נפרדים שתעלה (0.1 מ' רוחב) מפרידה ביניהם. נראה שהוא חלק ממבנה גדול שנהרס, כנראה בעת כריית בריכת הדגים. השריד השלישי הוא קבורה ראשונית (L210; איור 2) שנתגלתה סמוך לקיר 213. הנקבר היה מבוגר שהונח בבור מדופן שכיוונו צפון-מזרח–דרום-מערב. בקצה הדרומי-מערבי של הקבר נמצאה אבן גדולה ושטוחה, ייתכן ששימשה מצבה. חלק השלד העיקרי נתגלה בארטיקולציה אולם הגולגולת נמצאה במרחק מה ממנו, סימן להפרעה מאוחרת, ככל הנראה של חולדים הפעילים בשטח. השריד הרביעי הוא בור עגול רדוד (L211; קוטר 0.5 מ') שנתגלה סמוך לקצה הצפוני-מזרחי של קיר 213. הבור נחפר עד למפלס העליון של שכבה B והכיל סדימנט פריך בצבע חום כהה ועצמות אדם, מרביתן שרופות. בשל פיזור שברי העצמות והעדר חוליות ועצמות גולגולת, אין ספק שזוהי קבורה משנית.
שרידי שכבה B נחשפו בכל שטח החפירה. במרכז השטח אפשר להבחין במתאר של מבנה מלבני שלו רצפת טיח עבה (L209; איור 3). לרצפה תשתית אבנים קטנות (כ-0.2 מ' עובי); בראשה סודרו אבנים קטנות ושטוחות והמרווחים ביניהן מולאו בסיד, שבו גם טייחו את הרצפה. קירות המבנה היו כנראה מלבני בוץ שהונחו על יסודות אבן בצפון
(W219) ובמזרח (W218); ביתר הקירות נראה שהלבנים הונחו ישירות על מפלס האבנים. בפינה הצפונית-מזרחית של המבנה נמצא מתקן מעוגל (L220) ששימש כנראה בסיס עמוד. למבנה רצפת טיח נוספת ששרידיה נתגלו בחתך התעלה, כ-0.2 מ' מתחת לרצפה העליונה.
 
למרות הקף השטח המצומצם שנחפר, נחשפו שרידים אדריכליים רבים המאפשרים לשחזר את אופי ההתיישבות באתר בתקופה הניאוליתית הקדם-קרמית. המבנה המרכזי בשכבה B דומה למבנה 50 שהתגלה בחפירות שנערכו באתר בשנות השבעים של המאה שעברה. מכלול הצור אחיד ואופייני לשלב המאוחר של התקופה הניאוליתית הקדם-קרמית ב'. חלק מהגרעינים הם בעלי שני שטחי נקישה מנוגדים ושימשו להפקת להבים, ובכלים הפורמליים בולטים להבי מגל משוננים, ראשי חץ גדולים מטיפוס עמוק וגרזנים רבים שלחלקם חורפה מלוטשת וחלקם עוצב בהתזות הידועות כ'התזות החולה'. הבסיס הכלכלי של תושבי האתר היה משולב והתבסס על ציד חיות בר כמו צבאים, בקר בר וחזירי בר וכן על חקלאות, כפי שנראה מריבוי להבי המגל והגרזנים. השרידים אופייניים ליישוב מרכזי שהתקיים באלף השמיני לפסה"נ. בשטח שנחפר שלבי התיישבות אחדים, אף שהיישוב בו אינו צפוף, והוא חלק בלתי נפרד מן האתר ששרידיו נחשפו בשנות השבעים ובעונת החפירות הקודמת.