המערה נחצבה היטב במקבת משוננת שהותירה סימני סיתות אלכסוניים. על פי רוב דופנות המערה זקופות ומתקמרות מעט כלפי מעלה. פתח המערה (0.47×0.60 מ', 0.4 מ' גובה) נקבע במרכז הדופן הצפונית, והיה חתום באבן רבועה עם בליטה במרכזה, המתאימה למידות הפתח. באמצע החדר המרכזי נחצב בור עמידה מלבני (1.20×1.65 מ'), שחציבתו הותירה בצדדים הדרומי, המזרחי והמערבי ספסלי אבן רחבים. החלק העליון של הדפנות הדרומית, המזרחית והמערבית מסתיים ברצועה רחבה הבולטת כדי 5–10 ס"מ מהקיר, מעין אפריז (כ-0.25 מ' רוחב). כוכי הקבורה נחצבו בדפנות המזרחית, הדרומית והמערבית. בדופן הצפונית, ממזרח לפתח, הובחנה התחלת חציבה של כוך נוסף. סביב פתחי הכוכים נחצבה מסגרת משוקעת לקביעת אבן סגירה. כוכים א', ב' וו' היו חתומים בלוח אבן שבמרכזו בליטה, שנאטם בטין מעורב באבני שדה קטנות; כוכים אלה לא נפתחו. יתר הכוכים היו פתוחים ולוחות הסגירה שלהם מוטלים לצדם. בכוכים אלה הובחנו מעט עצמות. בין כוך ב' לכוך ג' ובין כוך ד' לכוך ה' נחצבו גומחות משולשות להצבת נר (כ-7 ס"מ רוחב הבסיס, כ-0.12 מ' גובה; איור 2).

 
במערה התגלו שבע גלוסקמות שלמות, לפחות שמונה מכסים ושברים רבים של גלוסקמות. לא התגלה כל ממצא אחר. הגלוסקמות היו מרוכזות על ספסלי האבן המערבי והמזרחי (איור 3). כל הגלוסקמות עשויות מאבן גיר רכה, פרט לאחת העשויה מאבן גיר קשה. שתי גלוסקמות התגלו סגורות במכסה, אחד המכסים הוצמד לארון במסמר ברונזה. בשל החופזה תועדו רק שתי גלוסקמות שלמות וכמה שברים מעוטרים (איורים 4, 5). על הגלוסקמה שעשויה מאבן גיר קשה נחרתה כתובת עברית בת שתי שורות (0.37 מ' אורך הכתובת; איורים 6, 7). האותיות נחרתו בבירור, מופרדות זו מזו, ונצבעו בכחול. לשון הכתובת: 'אלכסא בר שלום ברת אלכסא / ארור שיטלני ממקומי'. על גלוסקמות אחרות הובחנו חרותות מרושלות או סימני צבע דהוי, אולי אף של כתב שפיענוחו דורש מחקר נוסף. חלק משברי הגלוסקמות רוכזו עם שברי עצמות בפינות החדר, ונראה שגלוסקמות אלה נשברו על ידי שודדי קברים. סביר להניח שהשודדים חדרו למערה מן הפתח, שנחסם לאחר מכן מחדש.
 
על פי תוכנית המערה והגלוסקמות שבה יש לתארכה למאה הא' לסה"נ, קרוב לוודאי עד חורבן ירושלים בשנת 70 לסה"נ. נראה כי בכוכים נערכה קבורה ראשונית, ולאחר מכן לוקטו העצמות לגלוסקמות שהונחו על ספסלי האבן. קרוב למערה התגלו בעבר מערות קבורה נוספות מימי הבית השני, כולן מערות כוכים מטיפוסים דומים (ר' חדשות ארכיאולוגיות סז–סח: 45).