מרכזו של הריבוע נפגע בחפירת התעלה (כ-3.5 מ' עומק). בחלקו הצפוני-מזרחי של הריבוע, בעומק של 1.7 מ' מתחת לפני השטח, נחשף חלק מממגורה (1.9 מ' קוטר, 0.8 מ' עומק; איורים 2, 3); חלקה המערבי נחתך בחפירת התעלה. רצפת הממגורה עשויה מאבני גוויל קטנות, שהונחו ישירות על האדמה. חלקה העליון של הממגורה נבנה באבני גוויל בינוניות, וביניהן חומר מליטה שנעשה כנראה מלבנים. נראה שדופן הממגורה נאטמה בשכבה דקה של חומר לבנים שלא השתמר. הממגורה הכילה כמות גדולה של עצמות בעלי חיים וחרסים מהתקופה הכלקוליתית המאוחרת (התרבות הע'סולית), ובהם קערות (איור 4: 1–9) ופערורים (איור 4: 10–12). מחוץ לממגורה התגלתה אבן קלע סגלגלה (איור 4: 13), המתוארכת לתקופה הכלקוליתית הקדומה; היא מאפיינת את תרבות ואדי רבה, ומוכרת מעין אל-ג'רבה, מכברי ומיריחו. בחלקו הדרומי-מערבי של הריבוע נחשף מצבור חרסים מהתקופה הכלקוליתית המאוחרת.

 
נראה כי הממגורה היא חלק מיישוב בן התקופה הכלקוליתית המאוחרת, ששרידיו חבויים מתחת לשכבות של אדמת סחף. בסביבה מוכרים בעיקר קברים בני התקופה הכלקוליתית ואפשר להניח ששרידי היישובים בני התקופה חבויים מתחת לשכבות הסחף המאפיינות את האזור החקלאי. אפשר שאבן הקלע היא רמז לשרידים מהשלב הקדום של התקופה הכלקוליתית באתר או בקרבתו.