שטח .A נחפר שטח בדיקה ומדרום לו בור בדיקה (2 מ' עומק) באדמה חרסיתית. לא נמצאו שרידים עתיקים, פרט לחרסים מעטים שאי אפשר לזהותם.

 
שטח B. ממזרח לדרך החקלאית נחשפו שרידי תשתית של דרך, עשויה משברים של אבני בזלת וחלוקי נחל (איור 3), שהושתתו על אדמת חרסית סטרילית. הדרך מוליכה בציר צפון–דרום, ונראה שהיא חלק מהדרך הרומית טבריה–בית שאן. מעל שרידי התשתית נמצאו חרסים מכמה תקופות, ובהם קדרה (איור 2:4) מתקופת הברזל, קנקנים מהתקופה ההלניסטית וכן קערה (איור 1:4) וקנקן (איור 3:4) מהתקופה הרומית. כן נמצא מטבע מימי אנטיוכוס הג' (198–187 לפסה"נ; ר"ע 146276).
 
שטח C. ממערב לדרך החקלאית נחשפו שרידי קיר (W19; איור 5), שנבנה בציר מזרח–מערב באבני גוויל מגיר. בסביבת הקיר נאספו חרסים המתוארכים לתקופות ההלניסטית והרומית, ובצפונו נמצאה טטרדרכמה מוכספת משלטונו של טריאנוס דקיוס (249–251 לסה"נ) שנטבע במִטבעת אנטיוכיה (ר"ע 146275). נראה שיש לתארך את הקיר לתקופה ההלניסטית.
 
שטח D. נחשפה ערמת אבני גוויל ושברי גוף של כלי חרס שאי אפשר לזהותם.