המטרה העיקרית של עונת הסקר הראשונה הייתה להכין תוכנית שלמה ומפורטת של האגף העליון של המבצר שנחפר על ידי צוות ממוזיאון המטרופוליטן בניו יורק בשנת 1926. תוכניות מפורטות של חפירות אלו לא הוכנו או פורסמו. מטרות אחרות של העונה הראשונה היו לערוך סקר מצולם נרחב של כל המבצר, כולל הביצורים התחתונים וטחנת הקמח/אכסנייה תחת המבצר בנחל כזיב מצפון וכן לבחון ולתעד טכניקות סיתות ותווי סתתים. בעונת 2007 בוצע צילום פוטוגרמטרי אווירי ובעקבותיו סקר קרקעי ונוסף על כך נערכה סריקה תלת-ממדית בלייזר בחלק המערבי של האגף העליון, שלב ראשון של סריקה הלייזר המוצעת של המבצר (איורים 1, 2). זאת ועוד, במבנה תועדו פרטים הדורשים שימור במטרה להכין במהלך הפרויקט התלת-שנתי מסמך מפורט העוסק בנושאי שימור.
הסקר הקרקעי של 2007 כיסה חלק גדול מהאגף העליון ומתפרש מקיר המחיצה המערבי, מגדל השער הצפוני-מערבי, הקמרונות הכפולים, האולם המערבי והמתחם המרכזי עד לצינוק ולחפירים במזרח. תיעוד חלקי האגף העליון שטרם תועדו יושלם בעונת 2008, בעת שהסקר יורחב למדרונות הצפוני והמערבי, לרבות האגף החיצוני של הביצורים.