נחשפה מדרגת עיבוד חקלאית שלה קיר תמך (W101; אורך 12.7 מ'; איורים 1, 2) בנוי מאבנים מסיביות מהוקצעות וללא חומר מליטה; הקיר הושתת על סלע טבעי והשתמר ברובו לגובה נדבך אחד ובקצהו הצפוני לגובה שני נדבכים. כ-0.5 מ' מדרום לקיר ובמקביל לו, נחשפה שורת אבנים (W104) מסיביות על סלע טבעי. צמוד לקיר 101 נחפר חתך בדיקה (L102) עד לסלע טבעי; בחתך נמצא מילוי הומוגני של אדמה חקלאית שחורה. נמצאו חרסים אחדים שחוקים, שאת חלקם אפשר לתארך למאות הד'–הו' לסה"נ (לא צוירו).

 
מדרגת העיבוד החקלאית היא אחת מרבות במדרונות ראש העין. מבנה המדרגה המסיבי יכול להצביע על סחף חזק של אדמה באזור. ייתכן ששורת האבנים המקבילה לקיר התמך שימשה מחסום נוסף לגלישת האדמה או שזהו קיר שדה שהשתמר חלקית.