בחפירה (27 מ"ר) התגלו מפלס אדמה כבושה ומתחתיו מפלס אבנים, המתוארכים שניהם לתקופה הביזנטית. נחפרה רצועה צרה (3.0 × 9.5 מ' לרבות מחיצה) לאורך שביל האופניים שנחפר בכלי מכני. בעומק של 0.5 מ' מתחת לפני השטח נחשף מפלס של אדמה כבושה (L103 ,L102; איורים 2, 3), הכולל כמה מקבצים של אבנים קטנות. לא התגלו קירות הקשורים למפלס זה, אלא רק אבנים בינוניות אחדות פזורות. במפלס האדמה הכבושה התגלו דחוסים שברי כלי חרס רבים מהתקופה הביזנטית, שברי זכוכית אחדים ומעט עצמות בעלי חיים, המלמדים בברור כי המפלס שימש רצפה בתקופה הביזנטית. בשתי בדיקות קטנות (L105 ,L104) שנחפרו לעומק של 0.2 מ' מתחת למפלס האדמה הכבושה התגלה מפלס המורכב מריכוז של אבנים קטנות, ונראה שחלקן יוצרות שורות אבנים (איור 4). במפלס התחתון ובהצטברויות שמעליו התגלו כמה שברי כלי חרס, רובם קטנים, מהתקופה הביזנטית ושברי כלי זכוכית. אפשר שמפלס אבנים זה היה רצפה קדומה או תשתית של הרצפה העליונה. העדר קירות הקשורים לשני המפלסים שנחשפו נובע אולי מהשטח המצומצם שנחפר או מכך שמפלסים אלה היו חלק מחצר.

 
כלי חרס (איור 5). הממצא הקרמי, שעיקרו מהרצפה העליונה, כולל קערות מיובאות אדומות מהתקופה הביזנטית (איור 1:5–4), שתי קערות פשוטות, כנראה מקומיות (איור 5:5, 6), קדרות בישול שלהן ידית אופקית ומכסים (איור 7:5, 8), סירי בישול כדוריים (איור 9:5–13), קנקני שק אפורים (איור 14:5, 15), שתי אמפורות (איור 16:5, 17), שפת גביע של פך או צפחת (איור 18:5), פקק קטן מטין צלהב (איור 19:5) ונר (איור 20:5) האופייני לשלהי התקופה הביזנטית (המאות הו'–הז' לסה"נ), כמוהו התגלו למשל בשטח L בתל בית שאן (Johnson 2006:541–550, Figs. 5.8–5.12). מעט החרסים הקטנים שהתגלו במפלס האבנים התחתון (L105 ,L104) דומים לחרסים מהרצפה עליונה (L102 ,L103).
 
כלי זכוכית (לא צוירו). בחפירה התגלו כ-60 שברי זכוכית אינדיקטיביים, כולם מיוחסים לשלהי התקופה הביזנטית–תחילת התקופה האומיית (שלהי המאה הו' והמאה הז' לסה"נ). הממצאים כוללים כוסות יין שלהן בסיס טבעת חלול, כוסות יין ששפתן מעוגלת, נרות קערה עם שלוש ידיות תלויות, נרות קערה שלהם רגל מלאה צבוטה כחוליות ובקבוקים ופכים שלהם שפות מעוגלות או מקופלות פנימה. בקבוק אחד עוטר מתחת לשפה בפסים אופקיים בצבע טורקיז. כלי הזכוכית מהחפירה דומים למכלול כלי הזכוכית בני אותו זמן שהתגלו בבית שאן, והנרות בני שלוש הידיות התגלו בבית הכנסת באתר. נראה כי כלי הזכוכית יוצרו בבית מלאכה מקומי לייצור זכוכית, בדומה לזה שהתגלה סמוך לשער העיר הצפוני בבית שאן.
 
מטבעות. התגלו שלושה מטבעות, שניים בהצטברויות מעל הרצפה העליונה (L102 ,L100 ) שזמנם שלהי התקופה הרומית והתקופה הביזנטית (חצי פוליס של אנסטסיוס הא', 507–512 לסה"נ, ר"ע 155617; 341–346 לסה"נ, ר"ע 155618) ומטבע אחד, מחוזי רומי, בהצטברות מעל המפלס התחתון (L104) שזמנו התקופה הרומית התיכונה (המאה הג' לסה"נ, ר"ע 155619).
 
בחפירה קטנה זו התגלו מפלס אדמה כבושה ומתחתיו מפלס אבנים, המתוארכים על סמך הממצא הקרמי, ממצא כלי הזכוכית והמטבעות לשלהי התקופה הביזנטית ואולי אף לתחילת התקופה האומיית (המאות הו'–הז' לסה"נ). אפשר ששני המפלסים היו רצפות של חצר או של חדר שקירותיו נמצאים מחוץ לשטח החפירה. נראה כי שרידים אלה היו חלק מהכפר רחוב, וכי הם בני זמנו של בית הכנסת.