החפירה (6 × 16 מ') נערכה בשטח חקלאי, בקרבת מעיין שופע, באמצעות כלי מכני. היא העמיקה באדמה כדי 1.5 מ', אך לא התגלה כל ממצא קדום. בתום שני ימי בדיקה ללא ממצא הסתיימה החפירה.