בשטח A לא נותרו שרידים אדריכליים; התגלו רק שברי גוף של כלי חרס מהתקופה הכלקוליתית (לא צוירו).

בשטח B (איור 2) נחשפו כמה קטעים של תשתית עשויה טיח אפור בהיר (L109 ,L108; כ-5–10 ס"מ עובי) ששימשה רצפה או מתקן. מעל התשתית נחשפה הצטברות (L104), שהכילה חרסים מהתקופה ההלניסטית (המאה הב' לסה"נ): 'קערת דגים' (איור 1:3), קערה שלה ידית צבוטה (איור 5:3) וקנקנים (איור 7:3, 8). בהצטברויות דומות נמצאו שני מטבעות מהתקופה ההלניסטית — של אנטיוכוס השלישי (223–187 לפסה"נ, אנטיוכיה; L105; ר"ע 152766) ושל אנטיוכוס הרביעי (173/2–168 לפסה"נ, עכו; L103; ר"ע 152767) — ואחד מהמאה הד' לסה"נ (L105; ר"ע 152768), שכנראה נסחף למקום.
בחלק המזרחי של שטח B התגלו שרידי מפולת קיר (W107), בהן אבנים מקומיות. בהצטברות שמדרום לשרידים (L106) נמצאו חרסים מן התקופה ההלניסטית: 'קערה דגים' (איור 2:3), קערת סיגילטה מזרחית (איור 3:3), קערה ששפתה מעוגלת פנימה (איור 4:3), קדרה (איור 6:3), קנקנים (איור 9:3, 10) ופכים (איור 11:3, 12). בהצטברות 106 נמצאו שני מטבעות הלניסטיים, אחד של תלמי (סדרה VB [בערך 220–197 לפסה"נ], אלכסנדריה; ר"ע 152769) ואחד של אנטיוכוס השלישי (198–187 לפסה"נ, עכו; ר"ע 152770).