שכבה I

בריבוע A1 נחשף קיר (W119) בנוי אבני גוויל שהשתמר רק בחלקו ושאליו ניגשה רצפת טיח אפורה (L123; איור 2). מעל הרצפה נחשפה שכבת שרפה שבתוכה כלי בזלת ושברי כלי חרס שרופים שבהם קערות (איור 1:3, 2) קדרה (איור 3:3), קנקנים (איור 4:3, 5), ידית פך (איור 6:3) ונר (איור 7:3).
בריבוע A5 נחשפו קיר הבנוי אבני גוויל קטנות ובינוניות (W146; איור 4) ובמקביל לו ממערב קיר (W147) שממנו שרדו שתי אבני גוויל בלבד. את קיר 147 חותך מצפון שבר של עמוד אבן המונח על צדו. בצפון הריבוע אותרו שרידי רצפה (L157). לשלב זה ניתן לייחס גם אבן גזית גדולה (L145; איור 5); ייתכן שזהו בסיס העמוד שנמצא סמוך.
בריבוע A2 נחשף קיר (W107; איור 6) הבנוי מפן צפוני של אבני גוויל וגזית גדולות ופן דרומי של אבני גוויל קטנות; על הפן הצפוני נמצאו שרידי טיח אדמדם. אל הקיר ניגשת רצפת טיח (L126) שעליה נמצאו שברי קערות (איור 8:3), קדרת בישול (איור 9:3), שברי נרות, שברי שיש וחומר גלם לתעשיית הזכוכית. את קיר 107 חותך במזרח קיר או מתקן הבנוי משתי שורות של אבני גוויל קטנות (L130; איור 7), ייתכן תעלת מים. ממזרח למתקן וצמוד לו נחשף קיר (W161).
בריבועים A3 ו-A7 כלל השלב המאוחר רצפות גיר כתוש (L142 ,L108) שנפגעו בפעילות בת ימינו. על הרצפות נמצאו בעיקר שברי קערות (איור 10:3, 11), קנקנים וכן ידית עם טביעת חותם (איור 12:3).
 
שכבה II
בחתך הצפוני של ריבוע A1 נחשף בחלקו קיר (W129; איור 8) הבנוי אבני גוויל.
מהחתך המערבי של ריבוע A5 בולט שריד קיר (W156) הבנוי מאבני גוויל קטנות.
בחתך שנחפר בחלק הצפוני-מערבי של ריבוע A2 נראה קיר הבנוי אבני גוויל קטנות
(W133) על שכבת חול שעליה נמצא שבר סיר בישול (איור 13:3).
בריבוע A3 נחשף קיר (W120; איור 9) הבנוי אבני גוויל, חלקן גדולות. אל הקיר ניגשת רצפה עשויה עפר מהודק (L132) המושתתת על הקרקע ושעליה שברי קערה (איור 14:3).
שרידים דלים נוספים המיוחסים לשכבה זו כוללים קיר (W149; איור 10) המונח ישירות על החול בריבוע A7; וכלים שבורים אחדים (לא צוירו) שהושלכו על החול בריבוע A6 (לא בתוכנית).
בריבוע A4 (לא בתוכנית) לא התגלה כל ממצא.