שכבה I. בחלק הצפוני-מזרחי של ריבוע C1 נחשף קטע קיר (W107; איור 3), שנבנה בכיוון צפון-מזרח–דרום-מערב משתי שורות של אבני גוויל בינוניות וקטנות; הוא השתמר לגובה מרבי של שני נדבכים. הקיר התגלה מתחת למפולת של אבני גוויל גדולות ובינוניות (L102). בריבוע C3 נחשפה תשתית רצפה (L103; איור 4) עשויה מאבני גוויל קטנות שלוכדו בחומר מליטה מטיט אפור.

 
שכבה II. בריבוע C1 נחשף קטע מרצפה (L108) עשויה מאבני גוויל בינוניות. נראה כי שורה של אבני גוויל קטנות שנחשפה באמצע הריבוע היא חלק מרצפה זו. הרצפה התגלתה גם היא תחת מפולת 102 והיא אינה ניגשת לקיר 107.
 
באדמה שהצטברה מעל לשרידים משתי השכבות בריבוע C1 ומתחת לתשתית רצפה 103 בריבוע C3 נחשפו חרסים משלהי התקופה הביזנטית וראשית התקופה האסלאמית הקדומה, ובהם קערות (איור 1:5–3), קנקנים (איור 4:5, 5) ובסיס של פך (איור 6:5). נראה כי השרידים שנחשפו בחפירה הם המשכם של שרידי הבנייה מהתקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה שנחשפו בעבר בקרבת מקום.