בשוליים המזרחיים של חורבת נכס נמצאו שרידי קירות הבנויים מאבנים מסותתות ואבני גוויל, (איור 1:1, 2). כן נמצאו נתזי צור וחרסים רבים מן התקופות הברזל(?), הרומית, הביזנטית, האסלאמית הקדומה, הממלוכית והעות'מאנית.
מצפון לחורבת נכס, על פני גבעה סלעית נמצא ריכוז של פריטי צור (נצ"מ — רי"ח 195766/644470; רי"י 145766/144470; איור 4:1), טרסות חקלאיות וקירות שדה, ערמות סיקול (איור 5:1, 6, 8, 9, 15, 21, 22, 25), שני בורות מים (איור 10:1, 24), חציבה מלבנית אנכית, אולי מערת קבורה וספלול (איור 23:1). נמצא ריכוז של אבני בנייה מסותתות בשימוש משני בקירות שדה (איור 20-18:1).
מקורם של חרסים, אבני פסיפס ועצמות מהתקופות הרומית והביזנטית שנמצאו פזורים על אדמה אפורה (איור 17:1) הוא אולי בחורבת נכס שמדרום.