נפתחו שלושה שטחים (איור 2) ונחשפו דרך,ערמת סיקול ומתקן וחקלאי.

שטח 1. נחשפה ערמת סיקול (איור 3) שנבנתה מאבנים גדולות ומהוקצעות, והשתמרו הדפנות המזרחית (W102) והצפונית (W103). פנים הערמה (L108) מולא באבנים קטנות.
שטח 2. נחפרה דרך (איור 4) העולה לראש הגבעה צפונה, בנויה משתי שורות מקבילות של אבנים (W101 ,W100) המרוחקות 2 מ' זו מזו. הקירות נבנו מאבנים מלבניות מהוקצעות בנדבך התחתון, ומעליהן שורת אבני שדה. פנים הדרך פולס בעזרת אבנים קטנות שהונחו בשקעים שבסלע (איור 5). קטעי דרך נוספים זוהו בקרבת החפירה (איור 4: סימון בקו מרוסק).
שטח 3. נמצאה אבן גדולה (L106; איורים 4, 6) שבראשה נחצבו שני ספלולים (0.1 מ' קוטר, 0.15 מ' עומק), המחוברים ביניהם בתעלה רדודה (איור 7). בדופנם המזרחית מובילה תעלת ניקוז לאגן חצוב שלא השתמר. 
 
אין אפשרות לתארך את הממצא בחפירה. אפשר בזהירות להעלות השערה כי השטח החקלאי שימש בתקופה הביזנטית את החוות באזור, כגון בית החווה שנחפר מצפון-מזרח לשטח (הרשאה מס' 7184-A).