בשכבה 2 נתגלו קיר (W19), שנבנה מאבני גוויל מבזלת, ורצפה (L18) עשויה מאדמה כבושה ואבני גוויל קטנות הניגשת לקיר. ברצפה ומעליה נתגלו חרסים, ובהם מורטריום מהתקופה הפרסית (איור 1:3), קנקן מהתקופה ההלניסטית (איור 2:3) ושלוש קערות (איור 3:3–5), קנקן (איור 6:3) ופך (איור 7:3) מהתקופה הרומית. בשכבה 1 נחשפו שרידים של שני קירות (W13 ,W11) ורצפה הניגשת אליהם (L12). הקירות נבנו מאבני גוויל מגיר והושתתו על שרידי הבנייה משכבה 2. רצפה 12 עשויה מאדמה כבושה ואבני גוויל קטנות. בתשתית הרצפה נחשפו חרסים מהתקופה הביזנטית (המאות הה'–הז' לסה"נ), ובהם קערה מטיפוס CRS2 (איור 1:4), סיר בישול (איור 2:4) ושלושה קנקנים (איור 3:4–5). נראה כי השרידים שנחשפו הם חלק ממרכז היישוב בתקופות הרומית והביזנטית.