הבאר (3.5 מ' קוטר, 30 מ' עומק; איורים 3, 4) חצובה בסלע בחלקה התחתון, ובחלקה העליון בנויה מארבעה נדבכים של אבני כורכר מסותתות ומוחלקות היטב. בשפת הבאר קורת פלדה (רייל) שקובעה בתוך קורת בטון של המבנה שמעל הבאר. בעומק כ-2 מ' משפת הבאר קובעו בדופן הבאר שתי קורות פלדה (כ-0.75 מ' זו מזו; איור 5). שתמכו בחלקי הבאר (גלגלי שיניים, ממסרת, מוטות ברזל [שטנגות] ומיסבים) שלא שרדו. במפה מימי המנדט הבריטי (איור 1) נראים שני מבנים קטנים וממזרח להם פרדס; נראה שאחד מהם הוא בית הבאר. המבנה האחר הוא אולי בית פרדס קטן.

הבאר היא אחת מכמה בארות שהיו בכפר, ונראה ששימשה בימי המנדט, אבל לא ידוע מתי נבנתה. בארות כאלו כללו לרוב גם מערכת של מנוע, גלגל שיניים, ממסרת, מוטות ברזל (שטנגות) ומסבים, אך בבאר זו שרדו רק קורות הפלדה. מנועים וקורות פלדה הוכנסו לשימוש בסוף המאה הי"ט לסה"נ (Kark 1998:534), וסביר להניח שבכפר קטן כג'ליל, הם הוכנסו לשימוש כשהורחבו שטחי הפרדסים בימי המנדט הבריטי.