בכל שלוש השכבות התגלו שרידים של שישה מבנים, סמטה, שני בורות מים, מחצבות לס ובורות אשפה. כל המבנים נבנו בציר כללי צפון-מערב–דרום-מזרח. עיקר הבנייה בלבני בוץ לא צרופות. בבסיסם של מרבית הקירות התגלו תעלות יסוד, שמולאו בשברי גוף של קנקנים; שיטת בנייה זו אפשרה ניקוז מהיר של מים וייבוש קירות לחים. כל קירות המבנים טויחו בטיח בוץ (0.1 מ' עובי מרבי) או בטיח לבן. במבנים לא התגלו פתחים. שיטת הבנייה ופעילות חקלאית מוגברת באזור גרמו להשתמרות גרועה של השרידים באתר.

 

שכבה 3 (איור 2)
לשכבה הקדומה ביותר יוחסו שרידים של שני מבנים (2 ו-4), מחצבות לס, שהפכו לבורות אשפה, ושני בורות מים שהמשיכו כנראה לשמש עד סוף היישוב באתר.

 

מבנה 2. נחשף כמעט בשלמותו מבנה נרחב (20 × 30 מ'), ובו 15 מרחבים במגוון מידות, חלקם חצרות וחלקם חדרי מגורים. במבנה הובחנו שלוש יחידות מגורים, צפונית, מזרחית ומערבית, ובכל אחת כמה חדרי מגורים קטנים וחצר. יחידות המגורים תוחמות חצר מרכזית גדולה מדרום להן. ממערב למבנה התגלה קטע של תעלה (כ-4.5 מ' אורך, כ-0.1 מ' רוחב), שנבנתה מאבני קירטון קטנות; היא מוליכה אל תוך יחידת המגורים המערבית במבנה (איור 3).

 

מבנה 4. נחשף חלקו הצפוני של מבנה (10 × 10 מ'), ובו ארבעה חדרים ששימשו כנראה למגורים. נראה שהמבנה נמשך לדרום ולמערב. חלק מקירות המבנה טויחו מפנים בטיח לבן.

 

מחצבות לס. בשטח שבין שני המבנים התגלה אזור של מחצבות לס (30 × 40 מ' לפחות, כ-2 מ' עומק חציבה). המפלס של המחצבה שבצפון-מערב האזור גבוה מהיתר. גם בחלקו הדרומי-מזרחי של אזור זה התגלו סימני חציבה ובורות כרייה. נראה שהחציבה במקום נעשתה לצורך ייצור לבני בוץ ואולי גם כלי חרס. מרכז ייצור של כלי חרס תועד בערוץ נחל בוהו, במרחק כ-70 מ' מדרום-מזרח למחצבה. משטר הרוחות באתר, מצפון-מערב לדרום-מזרח, אפשר קרבה בין אזור התעשייה לאזור המגורים.
לאחר שהמחצבות פסקו לשמש הן הוסבו לשמש בורות אשפה. במחצבה שבמרכז האזור התגלתה פסולת ביתית ואילו במחצבה הצפונית-מערבית, הגבוהה, התגלתה פסולת בית יוצר לכלי חרס. בחפירת בור האשפה שבמחצבה המרכזית התגלו שורות של קנקני עזה, שתחמו מתחמים לשפיכת פסולת (איור 4); אפשר גם כי מתחמים אלה שימשו כבר בשלב של המחצבות והם תחמו בריכות לפילום חומר. חלוקה זו למתחמים מלמדת על שימוש מסודר וממושך במקום גם לאחר שפסקה בו החציבה, כנראה על ידי כמה משפחות.

 

בורות מים. בדרומו של שטח החפירה נמצאו שני בורות מים (כ-5 מ' קוטרם), המרוחקים כ-15 מ' זה מזה. הם נבנו מאבני שדה קטנות שלוכדו בטיח הידראולי אפור. שני הבורות נמצאו מלאים באדמה. חלקם העליון של שני הבורות, לרבות תעלות הזנה אם היו, לא השתמרו.

 

על רצפות עפר במבנים 2 ו-4 התגלו שברים של כלי חרס וכלי זכוכית ומטבעות, המתוארכים למאות הה'–הו' לסה''נ ומתארכים את השכבה.

 

שכבה 2 (איור 5)
במבנים 2 ו-4 מהשכבה הקדומה נערכו הרחבה ושינויים וכן נבנו ארבעה מבנים נוספים (1, 3, 5 ו-6), חלקם צמוד או מעל בורות האשפה שיצאו כנראה משימוש בשלב זה.

 

מבנה 1. נחפר רק חלקו הדרומי של המבנה (10 × 30 מ'), הכולל עשרה מרחבים במגוון מידות, ובהם חדרי מגורים וחצרות. שבעה מתוך עשרת המרחבים שהתגלו נבנו צמוד לקיר חיצוני התוחם את המבנה מדרום. נראה שהמבנה נמשך לצפון ואולי גם למערב.

 

מבנה 2. במבנה נערכו שינויים אדריכליים פנימיים רבים וכן בחלקו הצפוני-מזרחי נבנו שני חדרים חדשים. בשל בניית שני החדרים החדשים נבנה בצד הצפוני-מזרחי של המבנה גם קיר חיצוני חדש, הממשיך את קו הקיר החיצוני שבצד הצפוני-מערבי של המבנה. במרכז המבנה נבנו כמה קירות חדשים, שצמצמו את שטח החצר המרכזית וחילקו מחדש את המרחבים במבנה. חלק מקירות המבנה מהשכבה הקדומה יצאו מכלל שימוש ונהרסו, חלקם המשיכו להתקיים וחלקם נבנו מחדש בתוואי של הקירות הקדומים. הקירות שנבנו מחדש כוללים יסודות שנבנו מאבני שדה קטנות וסיגים של כבשנים לייצור כלי חרס, שהונחו על שרידי קירות הלבנים משכבה 3 הקדומה.

 

סמטה. בין מבנה 1 למבנה 2 נחשפה סמטה (2 מ' רוחב) בכיוון צפון-מזרח–דרום-מערב, שרוצפה בשכבות של פסולת בית יוצר כתושה (איור 6). בקצה המערבי של הסמטה התגלה קטע של תעלת ניקוז (כ-3 מ' אורך), שנבנתה מאבני כורכר קטנות שלוכדו בטיח הידראולי אפור (איור 7).

 

מבנה 3. נחשף כמעט בשלמותו מבנה גדול, שנבנה על פסולת בית היוצר שנשפכה למחצבה הצפונית-מערבית משכבה 3; הפסולת יושרה והודקה ומעליה נבנה מבנה 3. המבנה כולל עשרה מרחבים, ובהם שלושה חדרי מגורים קטנים צמודים זה לזה ושלוש חצרות; תפקידם של יתר המרחבים אינו ברור.

 

מבנה 4. בדומה למבנה 2 גם במבנה 4 נערכו שינויים אדריכליים. רצפות המבנה בכל ארבעת החדרים מהשכבה הקדומה הוגבהו. כן, נבנה חדר נוסף, ארוך וצר, בחלקו הצפוני של מבנה. גם חדר זה, בדומה למבנה 3, נבנה על פסולת בית היוצר.

 

מבנה 5. נחשף קטע ממבנה (8 × 10 מ'), ובו שרידים מארבעה מרחבים. נראה שהמבנה נמשך לדרום. הוא נבנה על פסולת שנשפכה למחצבה הדרומית-מזרחית.

 

מבנה 6 (30 × 40 מ'). נחשף חלק ממבנה, הדומה בתכניתו למבנה 2. נחשפו שמונה מרחבים, חלקם חדרי מגורים וחלקם חצרות. בצד הצפוני-מזרחי של המבנה נחשפה חצר גדולה, שרוצפה, בדומה לסמטה, בשכבה של פסולת בית יוצר כתושה. על הרצפות במבנה התגלו שברים של כלי חרס וכלי זכוכית ומטבעות, המתוארכים למן סוף המאה ו' עד ראשית המאה ז' לסה''נ.

 

שכבה 1
לשכבה המאוחרת יוחסו שרידים דלים של בנייה, ובהם קטעי מבנים, טבונים ובעיקר בורות אשפה; הם נחשפו בעיקר בחלקו המרכזי והצפוני של שטח החפירה. בקצה הצפוני של שטח החפירה נחשפו שרידי מבנה, ובהם שני מרחבים קטנים. מעל מבנה 4 התגלו קטעים של מפלסי פעילות, רצפות של עפר מהודק וטבון. בשטחם של מבנים 1 ו-2 התגלו כשלושה בורות אשפה (1–2 מ' קוטר, כ-1 מ' עומק); הם חדרו אל תוך שרידי שכבות 2 ו-3 (איור 8). בבורות התגלו אפר רב, שברי כלי חרס ועצמות בעלי חיים. בשכבה התגלו שברים של כלי חרס וכלי זכוכית וכמה מטבעות, המתוארכים לתקופה האסלאמית הקדומה (המאה הח' לסה''נ).

בחפירה התגלו שרידי יישוב כפרי נרחב שזמנו למן התקופה הביזנטית ועד ראשית התקופה האסלאמית הקדומה (שכבות 3 ו-2). נראה כי מתחילה היה זה יישוב כפרי קטן, שכלל מעט משפחות שכלכלתן התבססה בעיקר על חקלאות וייצור כלי חרס (שכבה 3). במהלך המאה הו' לסה''נ גברה החשיבות של תעשיית כלי החרס בכלכלת היישוב, וזו הביאה כנראה לשגשוג כלכלי וכתוצאה מכך לגידול האוכלוסייה ולהרחבת היישוב (שכבה 2). במחצית המאה הז' לסה''נ, עם כניסת האסלאם לאזור, ננטש היישוב. לאחר תקופה קצרה, בסוף התקופה האומיית (המאה הח' לסה''נ), התחדשה כנראה ההתיישבות במקום לפרק זמן קצר (שכבה 1), אך הפעם בהקף מצומצם יותר.