בריכה. בשקע טבעי מקביל למדרון התגלתה בריכה מלבנית (1; כ-15×20 מ') הבנויה מסוללת עפר בצד הדרומי הנמוך ושנתחמה במקור מצפון בקיר טרסה (2) בנוי אבני גוויל גדולות ובינוניות. בריכות עונתיות כאלה מוכרות בקרבת כפרים עתיקים אך מיקומה של בריכה זו, הרחק מהכפר, יוצא דופן.

גתות. התגלו ארבע גתות חצובות בסלע (3, 4, 16 ו-17). לגת 3 בור שיקוע עגול (0.6 מ' קוטר, 0.2 מ' עומק) ובור איגום מלבני (0.7×1.2 מ', 0.35 מ' עומק) המחוברים בתעלה קצרה ורדודה (0.15 מ' אורך, 5 ס"מ רוחב; איור 2). על גוש סלע מנותק ונטוי למזרח התגלה חלק מגת 4 שכולל בור שיקוע רבוע (0.7×0.7 מ', 0.35 מ' עומק) ובור איגום מלבני הרוס בחלקו (1.2×2.2 מ', 1 מ' עומק לפחות) המחוברים בתעלה חצובה (1.2 מ' אורך, 0.15 מ' רוחב, 0.35 מ' עומק; איור 3). לגת 16 בור שיקוע עגול (0.5 מ' קוטר, 0.45 מ' עומק) מלא בסחף ובור איגום מלבני (0.7×1.2 מ', 0.35 מ' עומק) המחוברים בתעלה קצרה ורדודה (0.15 מ' אורך, 5 ס"מ רוחב), בדומה לגת 3. לגת 17 בור שיקוע עגול (0.6 מ' קוטר) מלא באדמת סחף.
מערות. התגלו שש מערות (6, 8, 9, 13–15). מערה 6 מלאה בסחף ואבנים ופתחה פונה לצפון. מערה 8 מלאה בסחף ופתחה פונה למדרון במזרח. מערה 9 גדולה ומלאה בסחף; פתחה פונה למדרון במזרח. למערה 14 פתח הפונה למזרח. שני פירים רבועים (13, 15; 1×1 מ', 1.2 מ' עומק; 2 ×2 מ', 1.2 מ' עומק; איור 4) מוליכים כל אחד אל מערה שחללה סתום. כן התגלו שקעים אחדים, כנראה מערות שהתמוטטו, מהם תועדו שקע (5; כ-4 מ' קוטר, כ-1 מ' עומק) ושקע עם חציבות בשוליו (7; כ-3 מ' קוטר, כ-1 מ' עומק), וחלל תת-קרקעי (12) ששימושו לא ברור.
חציבות. התגלו חציבות קטנות בסלע (11), כ-10 מ' ממזרח לאתר 12, ומחצבת אבני גזית מדורגת (10).