שטח A

השטח המערבי מהשלושה נמצא בערוץ הזורם אל נחל צין, בין נחל צינים לנחל חווה (איור 2). על גדת נחל צינים נמצאו כמה אתרי חנייה (אתרים 1, 2, 7, 8, 9). באתרי החנייה משטחי עפר מסוקלים מאבנים ולצדם ערמות סיקול רדודות ומעגלי אבנים (כ-1 מ' קוטר, 0.3×0.3 מ' גודל האבנים; איור 3). בראש הגבעות נמצאו ערמות אבנים שמתארן סגלגל (1.0×1.8 מ', 0.3 מ' גובה; אתרים 3, 4, 6, 10, 12–15), עשויים אבנים קטנות (0.3 מ'). ייתכן שערמות האבנים מכסות קברי נוודים מתקופות מאוחרות. כמו כן התגלה קבר ארגז (1×1 מ'; אתר 5) שתקופתו אינה ידועה.
במצוק הערוץ, סמוך לגבול הדרומי-מזרחי של שטח A, נמצאה מערה ששימשה ככל הנראה מטמורה. ייתכן שהמערה טבעית. פתחה צר (כ-0.6 מ') והוא מוליך לחלל קטן
(1.0×1.5 מ'; אתר 16; איור 4).
 
דרב א-סולטאן
בין שדה צינים לנחל חווה השתמר קטע מדרך דרב א-סולטאן (כ-1 ק"מ אורך, כ-5 מ' רוחב; ר' איור 2). הדרך מסוקלת מאבנים, וכיוונה הכללי מזרח–מערב. בקטעים שבהם שיפוע הדרך תלול יש עדויות לחפירה רדודה לצורך פילוס. בצדי הדרך השתמרו רגמים (2.5–4.0 מ' קוטר, 0.5 מ' גובה; אתרים 21, 22, 24), וערמות אבנים (3–4 מ' קוטר; אתרים 23, 25–27). נראה כי ערמות האבנים הן ערמות סיקול של אבני הדרך, וייתכן שחלקן מכסות קברי שוחה.
בקטע הדרך העובר במצוק המערבי של נחל חווה נבנה מעלה המתפתל לאורך עשרות מטרים, חצוב במצוק הגבעה (אתר 28;איור 5). בערוץ הנחל נבנה בסיס למעלה – משטח מאבני שדה (2.5×6 מ', 0.4 מ' גובה) המגן על המעלה מפני שיטפון.
 
שטח B
השטח האמצעי נמצא ממזרח לנחל חווה (איור 6). בשוליים המערביים שלו נמצאה ערמת אבנים (1 מ' קוטר; אתר 30) וכן שני שבילים צרים, (כ-0.5 מ' רוחב) שכיוונם צפון–דרום, והובילו מהרמה אל הערוץ הרחב של נחל צין (אתרים 31, 32; איור 6).
 
שטח C
השטח המזרחי נמצא מצפון-מערב לערוץ נחל חגור, אך נסקרו אתרים גם בסביבתו (איור 7). בערוץ נחל שרף נמצא מקבץ מערומי אבנים שמתארם עגול ויש להם נדבך אחד (2–3 מ' קוטר, כ-0.3 מ' גובה; אתר 40). בערוץ נחל חגור נמצאו שלוש ערמות אבנים שיש בהן נדבך אחד (כ-2 מ' קוטר; אתרים 41–44), וכמה מעגלי אבנים מאבני שדה (1 מ' קוטר; אתר 45). בראש המצוק שמעל נחל חגור נמצאו שלושה מעגלי אבנים (1–3 מ' קוטר; אתרים 46–48), ובמרכז כל אחד מהם מקבצים של אבנים קטנות. בערוץ שממערב לשטח C נמצאו שני מעגלי אבנים (0.3 מ' גובה, 1.5 מ' קוטר; אתרים 49, 50).
 
בסקר התגלו אתרים הקשורים לפעילות של נוודים – אתרי חנייה, מטמורה וקברי ארגז בודדים וכן אתרים הקשורים בדרך ובסלילתה – תוואי הדרך, מעלה בנוי, ערמות סיקול ורגמים.