הקיר (W1; רוחב 1.5 מ', גובה מרבי 0.6 מ'; איורים 2, 3) נבנה בכיוון צפון–דרום וקטעים ממנו הובחנו על פני השטח לאורך כ-40 מ'. הקיר, שהשתמר לגובה שני נדבכים, נבנה שני פנים בבנייה יבשה מאבני גוויל גדולות שסותתו ברישול וחוזקו באבנים קטנות ביניהן, ומולא באבני גוויל קטנות יותר.

הקיר נבנה על אדמת חרסית שהצטברה על הסלע (L105–L103; כ-0.4 מ' עובי). חלקו הצפוני אינו בתוואי ודופנותיו התמוטטו, אך הסיבה לכך לא ברורה שכן חלק זה לא נחפר.
הממצא הקרמי הדל כלל שברי גוף שחוקים אחדים שתוארכו לתקופה הביזנטית אך אין בהם כדי לתארך את הקיר.
הקיר הרחב, שבוודאי התנשא לגובה רב, הוקם בשטח פתוח ולא הובחנו בקרבתו קירות שדה; אולי תחם את גבולות היישוב הקדום או את שדותיו.