בסקר תועדו 45 אתרים, ובהם שרידי מבנים (12, 13, 20, 26–29), שרידי הכפר ח' חזנה מן התקופה העות'מאנית ומימי המנדט הבריטי, ובהם מסגד (31), שרידי מבנה
(36), חצר (22) ומכלאה (32), וכן תועדו גל אבנים גדול (6; כ-10 מ' קוטר), קירות של מדרגות עיבוד (1–5, 24–26, 29, 38, 39), חללים תת-קרקעיים ומערות (7, 8, 11, 15, 19–22, 33–35, 37, 40–42, 44), בורות מים (8, 14, 18, 30, 45), מערות דמויות פעמון (10, 16, 27–29, 43) ומערות קולומבריום (9, 23). בסקר הובחנו סימנים של חפירות שוד בארבעה אתרים לפחות (17, 20, 42, 44). לוקטו חרסים מהתקופות ההלניסטית, הרומית הקדומה, הביזנטית, האסלאמית הקדומה והעות'מאנית ומימי המנדט הבריטי. נראה שבסביבה שכן יישוב בתקופות אלה, שהתבסס על חקלאות כפי שמלמדים הקירות של מדרגות העיבוד והקולומבריום.