מדרגות חקלאיות, חלקן קדומות, גלי אבנים וערמות סיקול פרוסים במרבית השטח. בקרבת חציבה רבועה (44), ייתכן חצר של מערת קבורה, נסקרו שרידי מבנה עגול בנוי באבני גוויל גדולות (57) שאליו ניגשת מדרגת עיבוד חקלאית. כ-300 מ' מדרום-מזרח לכנסייה נמצא פיזור צפוף של חרסים מן התקופות הרומית והביזנטית (52). מדרום-מזרח לאזור זה תועדה מערה חצובה (58; איור 2) בעלת חלל מעוגל ופתח מקושת הפונה למערב.
בדרום, על מדרון מצפון להר אורה, נמדדו בור מים חצוב שלו שני פתחים (8) וגל אבנים קטנות (9; איור 3), גבוה וארוך, הדומה לרוגם. גל האבנים מכסה על שרידי מבנה (שומרה?) שבצדו המזרחי דופן בנויה מאבני גוויל שהשתמר בה חלון או פתח מלבני, ושפינתו הדרומית-מערבית בנויה מאבנים מסותתות (איור 4). בקרבת מדרגה חקלאית

(26; איור 5) פזורים חרסים רבים מן התקופות הרומית והביזנטית וייתכן שגם מתקופת הברזל.
על פי פיזור החרסים דומה כי השטח נוצל לחקלאות בתקופות הרומית והביזנטית וייתכן שגם בתקופת הברזל.