אמת המים

לאורך תוואי האמה שאותר בבדיקה המקדימה נחפרו שלושה ריבועים (2, 4 ו-6) ובהמשך נחפר השטח שביניהם (איורים 1, 2).
האמה נמשכת בכיוון כללי מזרח–מערב ובנויה בתוך קרקע הגרומוסול, מתחת לפני השטח הנוכחיים (0.3–0.4 מ' עומק). חלקה התחתון של האמה (21.3 מ' אורך חשיפה, כ-1.3 מ' רוחב, 0.8 מ' גובה) השתמר היטב. האמה בנויה על תשתית דקה (1–2 ס"מ) בגוון אדמדם העשויה חרסים כתושים מעורבים בסיד. על התשתית הונח יסוד הבנוי מאבני שדה מלוכדות בחומר מליטה אפור מסיד מעורב באפר. על היסוד הונחו שני קירות מקבילים ואנכיים, בנייתם דומה והם משמשים דופנות לאמה, וביניהם תעלה (עד 0.2 מ' רוחב השתמרות); בקצה המערבי של החפירה הוצרה התעלה לכדי סנטימטרים אחדים (איור 3).
שרידים אלו שונים מאלו שנמצאו בחפירה הסמוכה, שם נחשפו קירות בנויים אבני גיר מסותתות ודיפון משופע ומטויח משני צדי האמה. ייתכן שההבדלים בסגנון הבנייה בין קטעי האמה נובעים משימוש משני בחומרי בנייה שמקורם בסביבה הקרובה.
הדפנות הפנימיות של האמה מכוסות בשתי שכבות טיח המעידות על שני שלבים. לשכבה הקדומה (1–2 ס"מ עובי) גוון אדמדם והיא מכילה קוורץ, שברי חרסים וצדפים; מעל הטיח הצטבר טרוורטין (0.4 ס"מ עובי). לשכבה המאוחרת גוון אפור-לבן והיא מקנה לתעלה חתך מעוגל יותר; גם מעליה הובחנה שכבה דקה של טרוורטין.
בשניים מן הריבועים נחשפו קירות הניגשים אל האמה בזווית (W8–W5; איור 4). הקירות, שהשתמרו לגובה נדבך היסוד בלבד, בנויים אבני גיר מסותתות חלקית (0.3×0.4×0.4 מ') מלוכדות באדמה, חלוקי נחל ושברי אבני גיר, אולי פסולת סיתות. סמוך למפגש האמה עם קירות אלה נחשפו מפולות של אבני גיר (0.4×0.4 מ' בממוצע), חלוקי נחל ושברי אבני גיר (L112 ,L111; איור 2), כנראה נדבכי הקירות העליונים שנפגעו מן העיבוד החקלאי.
בחפירות הקודמות לא הובחנו קירות דומים ותפקידם אינו ברור, אך ייתכן שנבנו בניסיון להקל מהלחץ שהפעילה קרקע הגרומוסול על האמה. בחפירה הקודמת נמצא שבמקומות שבהן נבנתה האמה בקרקע הגרומוסול, תזוזת הקרקע גרמה לקריסת קירות האמה פנימה, במיוחד במקומות שבהם לא השתמרו אבני הקירוי של האמה.
 
הקירות מדרום לאמה
במקומות שבהם אותרו קירות בבדיקה המקדימה נחפרו שלושה ריבועים (ריבועים 9, 11, 13; איור 1) והקירות נחשפו מתחת לפני השטח (כ-0.3–0.4 מ' עומק). בריבוע 9 נתגלתה פינתו הדרומית-מערבית של מבנה שקירותיו (W2 ,W1) נמשכים לצפון ולמזרח אל מחוץ לתחומי הריבוע (איור 5). בריבוע 11, כ-6 מ' ממזרח לריבוע 9, ובריבוע 13, כ-5 מ' ממזרח לריבוע 11, נחשף המשכו של קיר 2, שפונה בהדרגה מצפון-מערב–דרום-מזרח למזרח–מערב ונמשך מזרחה אל מחוץ לתחום החפירה; קטעים נוספים מקיר 2 נמצאו במהלך הבדיקות המקדימות. הקירות בנויים אבני גיר מסותתות ברישול (0.3×0.4×0.4 מ') מלוכדות בחלוקי נחל, שברי אבני גיר ואדמה, והשתמרו לגובה נדבך היסוד, בדומה לקירות הניגשים אל האמה בזווית; ייתכן שיש בכך כדי לרמז על זמן בנייתם. תפקיד הקירות אינו ברור.
 
הממצא כלל רק חרסים אחדים קטנים ושחוקים שנאספו ברובם על פני השטח.